Marathi

Syndicate content

Vanshaj Kranti (Age 8 to 14 yrs.)

Child Development and Welfare
8 to 14 years
Children
Parents
Marathi
Vanshaj Kranti means revolution in our progeny. This course aims at bringing about a revolution in the lives of the children. Only those parents and their children who have completed the primary Buddhivardhan - Balsamasya Camp can participate in this 3-days camp, which is organized once every year.

Vanshaj Kranti means revolution in the progeny.

This camp aims at bringing about a revolution in the lives of the children.

Only those parents and their children who have completed the primary Buddhivardhan - Bal-samasya Course, can participate in this 3-days advance camp, which is organized once every year.

बुद्धिवर्धन - बालसमस्या

Child Development and Welfare
8 to 14 years
Children
Parents
Marathi
८ ते १४ वयोगटातील मुलं उमलण्याच्या उंबरठ्यावर असताना या मुलांना कसे समजावून घ्यायचे, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबरोबर स्वभाव व आरोग्य यांमध्ये समतोल कसा आणायचा, तसेच मुलांच्या निर्माण होणाऱ्या अनेक समस्यांवर वैज्ञानिक व मानसशास्त्रीय उपाय कोणते करायचे, याबाबतचे मार्गदर्शन ह्या वर्गामध्ये केले जाते.

बुद्धीवर्धन संस्कार शिबिर (वयोगट ८ ते १४ वर्षे) :-
हुशार मुलांनासुद्धा नकळत अभ्यासाचा ताण पडतो, असे संशोधन सांगते. तर मग इतर मुलांची काळजी घायलाच हवी. पण ही काळजी अभ्यासापुरतीच नाही, तर यात विषय येतात-
• पालकांशी कसे वागावे ?
• मुलांनी एकाग्रता शक्ती कशी वाढवावी?
• कलागुण कसे बाणवावे ?
• शिक्षकांना योग्य आदर देण्याचे पथ्य कशासाठी आहे?
• प्रत्येक विषयात म्हणजे अभ्यासाबरोबर खेळातही रस घेण्याच्या युक्त्या.
• ‘झोपेतून शिक्षण’ (Sleep teaching)

Brain Symbol

Rs.15.00
Youth Activities
Familial Harmony
Stress Management
Senior Citizens
SEEKERS of Manashakti
Adult
Parents
Youth
These brain symbols are to be used by 21+ age people. There is profile of brain on every symbol. The area displaying pyramidal cells is highlighted. Concentration is to be made on that area daily, before sleep at night and immediately after waking up in the morning for a couple of minutes. This helps boost one’s abilities to perform.

These "Brain Symbols" are to be used by individuals, above the age of 21 years.

There are - in all - twelve Brain Symbol Cards, to be used from January to December. Each card has a 2-D brain picture and also a specific colour. The Motor Area which consists of highly specialized Pyramidal Cells, is highlighted on it. One has to concentrate - daily one minute - on this particular motor area, everyday, just before going to sleep at night, as also, immediately after waking up in the morning. The colour of the card and the motor area, is given, as per the seasons in the year.

मेंदू-प्रतीक पद्धती

Rs.15.00
Newly Wed and Pre-Pregnancy
Youth Activities
Familial Harmony
Stress Management
Disease Cure and De-addiction
Senior Citizens
Spiritual Development (Yog, Meditation, Mantra, Yadnya, Pooja, Prayer, Religion, God)
SEEKERS of Manashakti
Adult
Parents
Youth
प्रत्येक महिन्याचे एक मेंदूप्रतीक असते. ऋतुमानाप्रमाणे त्याचा विशिष्ट रंग असतो. बारा महिन्यांची बारा प्रतीके असतात.

मेंदू-प्रतीक पद्धती

या मेंदू-प्रतीक पद्धतीचा उपयोग, केवळ एकवीस वर्षे वयावरील व्यक्तींनीच करायचा आहे.

मनशक्तीचा ‘मेंदू-प्रतीक पद्धती’ हा एक अभिनव प्रयोग आहे. यशप्राप्तीबरोबरच, मेंदूची शक्ती वाढविणारा; करायला अतिशय सोपा, खूप कमी वेळात होणारा, असा हा अत्यंत प्रभावी प्रयोग आहे. या प्रयोगामुळे, मेंदूशास्त्राप्रमाणे, ‘मोटर एरिया’ (motor area) देखील प्रबळ होण्यास मदत होते.

गर्भसंस्कार संच

Rs.699.00
Marathi

पूर्ण नऊ महिन्यात माता-पित्याने बालकाच्या भावनिक बुद्धिमत्तेसाठी करावयाची महत्वाची उपाययोजना सांगणारा, मार्गदर्शन करणारा अत्यंत महत्वाचा संच.

यामध्ये डाव्या मेंदूच्या विकासासाठी लागणारे, प्रार्थना, जीवनगीता, रसदार कथा, १०० छोट्या गोष्टी, इ. साहित्य आणि उजव्या मेंदूच्या विकासासाठी लागणारे गर्भसंगीत आणि नोंदवही या साहित्याचा समावेश आहे.

या संचात पुढील साहित्य आहे -
१. गर्भाचे भावविश्व
२. मूल आइच्या पोटातून बोलते; ऐकायला शिका
३. जन्मपूर्व नोंदवही - भाग १, २
४. गर्भसंगीत
५. गरोदरपणातील योगासने
६. जीवनगीता
७. १०० छोट्य़ा गोष्टी
८. रसदार कथा
९. रंजक, बोधक कथा
१०. संस्कार (कथा)

Pariksha Dhairya Varg (Courage in Examination)

Activities for Teenagers
15 to 21 years
22 to 28 years
28 years & above
Teens
Marathi
This is the course specially designed for students in 10th and 12th standard.

This is the course specially designed for students in 10th and 12th standard. Even the bright students feel stressed by the burden of studies which is also the case for other students. It is important for the parents and pupils to take some care based on the science of brain. At this juncture this course provides clues about the ways to remain confident. It includes the following –
1. Stroboscope common resonance test arranged by the engineers
2. Homeopathic drugs prescribed by the doctors
3. Simple methods of studying
4. Lunch and Tea for a pupil and either of the parent

What Next After 10th-12th?

Marathi

Manashakti’s career-guidance program for students & parents
What Next After 10th, 12th? - Various Fields of Education

१० वी, १२ नंतर काय?

Marathi

विद्यार्थी-पालकांसाठी परिपूर्ण कार्यक्रम
१०वी, १२वी नंतर काय?... शिक्षणाच्या विविध दिशा

Personality Development Workshop

Activities for Teenagers
Youth Activities
15 to 21 years
22 to 28 years
Teens
Youth
Marathi
Manashakti Research Centre organizes various activities for the teenagers and youths. The Personality Development Workshop is one of most popular activity amongst it. It is meant for the all-round development of our personality.The workshop is conducted throughout the length and breadth of Maharashtra, in city and rural areas too. <h4>Features</h4><ul> <li>The Meaning and Scope of Personality</li> <li>Goal Setting in Life</li> <li>Achieving Success</li> <li>Simple & Effective Study Techniques</li> <li>Ideas & Ideals for Optimal Achievements in Life</li> </ul>

Manashakti Research Centre organizes various activities for the teenagers and youths. The Personality Development Workshop is one of most popular activity amongst it. It is meant for the all-round development of our personality.The workshop is conducted throughout the length and breadth of Maharashtra, in city and rural areas too.

Features

  • The Meaning and Scope of Personality
  • Goal Setting in Life
  • Achieving Success
  • Simple & Effective Study Techniques
  • Ideas & Ideals for Optimal Achievements in Life

Vastu Shaman Pooja

Marathi

It is important to conduct this Pooja every three months after the house warming ceremony i.e. Vastu-shant. The atmosphere in the house gets contaminated because of the thoughts of selfishness and jealousy. We need to conduct Vastu Shaman at home or at pious public places for purification. It is important to bring the dust and water from the house and office for the Pooja.

Donation contribution : Rs. 736/- (including tea & lunch for 1 Poojak with 1 person). The donation contribution is for online payment only.

Machine Tests &
Psycho-Feedback Therapy

(with prior appointment only)
For booking, please contact on
+91-2114-234320/21/22
(Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

View Catelogue.jpgView