Marathi

Syndicate content

पिरोब्रेन एकाग्रता

Rs.30.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
Youth Activities
Disease Cure and De-addiction
Senior Citizens
Adult
Children
Teens
Youth
मेंदूच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थ्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना उपयुक्त प्रभावी पिरोब्रेन एकाग्रता पद्धत.

पिरोब्रेन एकाग्रता
भाषा: मराठी
देणगीमुल्य: रू. ३०/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

मेंदूच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्यार्थ्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना उपयुक्त प्रभावी पिरोब्रेन एकाग्रता पद्धत.
पू. स्वामीजींनी विविध विज्ञान शाखांचा अभ्यास करून, पिरॅमिड एकाग्रता व मेंदूलोब एकाग्रता सुचविली आहे. त्याचं एकत्रिकरण म्हणजे पिरोब्रेन एकाग्रता पद्धत.

ताणमुक्ती, आत्मविश्वास, चांगली निर्णय शक्ती, तल्लख बुद्धि, व्यक्तिमत्व विकास व मन:शांतीसाठी ती उपयुक्त आहे.

Pariksha Dhairya Varg (Courage in Examination)

Activities for Teenagers
15 to 21 years
22 to 28 years
28 years & above
Teens
Marathi
This is the course specially designed for students in 10th and 12th standard.

This is the course specially designed for students in 10th and 12th standard. Even the bright students feel stressed by the burden of studies which is also the case for other students. It is important for the parents and pupils to take some care based on the science of brain. At this juncture this course provides clues about the ways to remain confident. It includes the following –
1. Stroboscope common resonance test arranged by the engineers
2. Homeopathic drugs prescribed by the doctors
3. Simple methods of studying
4. Lunch and Tea for a pupil and either of the parent

What Next After 10th-12th?

Marathi

Manashakti’s career-guidance program for students & parents
What Next After 10th, 12th? - Various Fields of Education

१० वी, १२ नंतर काय?

Marathi

विद्यार्थी-पालकांसाठी परिपूर्ण कार्यक्रम
१०वी, १२वी नंतर काय?... शिक्षणाच्या विविध दिशा

Personality Development Workshop

Activities for Teenagers
Youth Activities
15 to 21 years
22 to 28 years
Teens
Youth
Marathi
Manashakti Research Centre organizes various activities for the teenagers and youths. The Personality Development Workshop is one of most popular activity amongst it. It is meant for the all-round development of our personality.The workshop is conducted throughout the length and breadth of Maharashtra, in city and rural areas too. <h4>Features</h4><ul> <li>The Meaning and Scope of Personality</li> <li>Goal Setting in Life</li> <li>Achieving Success</li> <li>Simple & Effective Study Techniques</li> <li>Ideas & Ideals for Optimal Achievements in Life</li> </ul>

Manashakti Research Centre organizes various activities for the teenagers and youths. The Personality Development Workshop is one of most popular activity amongst it. It is meant for the all-round development of our personality.The workshop is conducted throughout the length and breadth of Maharashtra, in city and rural areas too.

Features

  • The Meaning and Scope of Personality
  • Goal Setting in Life
  • Achieving Success
  • Simple & Effective Study Techniques
  • Ideas & Ideals for Optimal Achievements in Life

Vastu Shaman Pooja

Marathi

It is important to conduct this Pooja every three months after the house warming ceremony i.e. Vastu-shant. The atmosphere in the house gets contaminated because of the thoughts of selfishness and jealousy. We need to conduct Vastu Shaman at home or at pious public places for purification. It is important to bring the dust and water from the house and office for the Pooja.

Donation contribution : Rs. 735/- (includes tea & lunch for 1 Poojak).

The tea & lunch charges for pre-enrolled additional person is Rs. 100/- per head. It is be paid on the spot at the centre.

तत्परता चाचणी

Rs.520.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
8 to 14 years
15 to 21 years
Children
Teens

चाचणीचे नांव: तत्परता
वयोगट: ८ ते २१ वर्षे
भाषा: मराठी / हिंदी / इंग्रजी
कालावधी (चाचणी + समुपदेशन): अंदाजे २ ते ३ तास
देणगीमूल्य: रु. ५२०/-
चाचणी फक्त पूर्वनिश्चितीने होते
संपर्क: सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९ ते दुपारी १२ पर्यंत
फोन: (०२११४) २३४३२०/ १ / २

तत्परता हा विशेष गुण आहे. याचा उपयोग शालेय शिक्षणात होतोच, पण व्यावहारिक जगातसुद्धा होतो. एखाद्या परिस्थितीचा चटकन आवाका येणे आणि त्यानुसार लगेच निर्णय घेण्याची क्षमता, यामुळे वाढते.

ही चाचणी अलर्टनेस टेस्टद्वारा केली जाते.

English
Hindi
Marathi
३ तास
ही चाचणी अलर्टनेस टेस्टद्वारा केली जाते.

व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा

Activities for Teenagers
Youth Activities
15 to 21 years
22 to 28 years
Teens
Youth
Marathi
आपले व्यक्तिमत्व परिपूर्ण असावे असे आपल्याला मनापासून वाटते. त्यासाठी काय आवश्यक आहे? नेमके कोणते प्रयत्न करावेत? याचे उत्तम शास्त्रशुद्ध उपाय मनशक्ती केंद्राने या व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळेत सुचविले आहेत. तसेच या विषयासंबंधित प्रदर्शन व ग्रंथसाहित्य कार्यक्रम स्थळी उपलब्ध असते.

आयुष्यात कर्तबगारी करायची आहे का ?
आत्मविश्वारस वाढविणे महत्त्वाचे वाटते का ?
तुमच्यातले न्यूनगंड तुम्हाला त्रास देतात का ?
नकारी भूमिका सोडून होकारी भूमिका वाढवायची आहे का ?
एकाग्रता, स्मरणशक्ती वाढविण्यासाठी वैज्ञानिक उपाय हवे आहेत का ?
तुम्ही खूप हूशार असूनसुद्धा अभ्यासाचा/कामाचा ताण येतो का ?

आपले व्यक्तिमत्व परिपूर्ण असावे असे आपल्याला मनापासून वाटते. त्यासाठी काय आवश्यक आहे? नेमके कोणते प्रयत्न करावेत? याचे उत्तम शास्त्रशुद्ध उपाय मनशक्ती केंद्राने या व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळेत सुचविले आहेत. तसेच या विषयासंबंधित प्रदर्शन व ग्रंथसाहित्य कार्यक्रम स्थळी उपलब्ध असते.

बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)

Child Development and Welfare
8 to 14 years
Children
Parents
Marathi
या प्रगत वर्गामध्ये पुढील विषय घेतले जातात - (१) प्रगतीचा निश्चित बुद्धिनिष्ठ अर्थ. (२) मुलांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणारे विविध प्रयोग. (३) मुलांची एकाग्रता व कल्पनाशक्ती वाढीस उपयुक्त चाचणी. (४) अभ्यासयशासाठी प्रगत मार्गदर्शन. (महत्वाची टीप : मुलांबरोबर आई-वडिलांनी येणे अधिक लाभदायक.)

या प्रगत वर्गामध्ये पुढील विषय घेतले जातात -
(१) प्रगतीचा निश्चित बुद्धिनिष्ठ अर्थ.
(२) मुलांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणारे विविध प्रयोग.
(३) मुलांची एकाग्रता व कल्पनाशक्ती वाढीस उपयुक्त चाचणी.
(४) अभ्यासयशासाठी प्रगत मार्गदर्शन.

(महत्वाची टीप : मुलांबरोबर आई-वडिलांनी येणे अधिक लाभदायक.)

कालावधी : 3 दिवस
भाषा : मराठी
ठिकाण : लोणावळा
देणगीमूल्य : १ विद्यार्थी - रु.७८० /- + १ पालक - रु.१०४०/- = रु.१८२० /-
ऑनलाइन पैसे भरणार्‌यांसठी आहे.

Alertness Test

Rs.520.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
8 to 14 years
15 to 21 years
Children
Teens

Test Name: Alertness
Age group: 8 to 21 years
Language: English / Hindi / Marathi
Duration (Test + Counseling): Approx. 2 - 3 hours
Donation contribution: Rs. 520/-
Test by Appointment only
Contact on: Monday to Friday; 9am to 12noon
Phone - (02114) 234320/ 1 / 2

Alertness is a special quality which is useful not only in the school education, but also in day-to-day life.' One should be able to comprehend a particular situation and take proper decision quickly.

Principle

English
Marathi
3 hours
Alertness is defined as time taken to perform a given task when faced with multiple tasks. Usually the time taken is in milliseconds. More the alertness, less is the time taken. This test is conducted with the help of an 'Alertness tester'' to find out the state of alertness.

Machine Tests &
Psycho-Feedback Therapy

(with prior appointment only)
For booking, please contact on
+91-2114-234320/21/22
(Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

View Catelogue.jpgView