July 2015

July 2015

मनशक्ती जुलै २०१५
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा

 • मुखपृष्ठ : दांभिक सत्य = असत्य !
 • गीताविज्ञानाने : गीता, संकटमुक्ती, यशशांती
 • तत्वज्ञानाने : उप + वास = उपवास....!!
 • अग्रलेख : सेवा परमो धर्म
 • प्रार्थनातत्वाने : सर्व कल्याणकारी हवन प्रार्थना आणि प्रकाशप्रार्थना
 • देशभक्तीने : मादाम कामा
 • कलाविष्काराने : सुंदर अक्षर, सुंदर मन!
 • संशोधनज्ञानाने : संदेशवहनातलं मोलाचं संशोधन
 • मनसंवाद
 • विवेकज्ञानाने : प्रयत्न, विवेक आणि सुसंवाद
 • बालरंजनाने : गोष्ट मोलाची
 • पालकपुत्रकल्याणाने : मुलांचं किशोरवय
 • बालचिंतनाने : मनाला काही सांगायचंय!
 • विचारमंथनाने : जगण्याची इच्छा आणि इच्छा मरण
 • अभंगज्ञानाने : अखेरचे निरोपाचे पसायदान
 • शोध पत्रिका : निर्भीड पत्रकारिता
 • मनशांतीने : मन:शांती- एक दुर्मीळ गोष्ट
 • संस्था उपक्रमाने : अंगनवाडी प्रकल्प
 • महामानवज्ञानाने : ह्युगो चॅवेझ
 • बुध्दकथाज्ञानाने : नावात काय आहे?
 • मंदिरशिल्पज्ञानाने : श्री क्षेत्र पंढरपूर
 • निसर्गज्ञानाने : मृतसमुद्र
 • Machine Tests &
  Psycho-Feedback Therapy

  (with prior appointment only)
  For booking, please contact on
  +91-2114-234320/21/22
  (Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

  View Catelogue.jpgView