July 2017

July 2017

मनशक्ती जुलै - २०१७

मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी येथे किल्क करावे.
सदरे - लेख

 • मुख पृष्ठ: ईश्वरी अधिष्ठान!
 • गीता विज्ञानाने: ज्ञानमार्गाची साधना
 • तत्वज्ञानाने: सर्वांभूतीं परमेश्वर
 • अग्रलेख: संतांचा अर्थ विषयक दृष्टिकोन
 • चिंतनज्ञानाने: सुख म्हणजे नक्की काय असतं?
 • विचारमंथनाने: सवयीची गुलामगिरी
 • अ-भंगज्ञानाने: शरीर मायेचे धक्के
 • सत्कृत्य पुण्याने: परसेवा हीच आत्म सेवा
 • वर्तनज्ञानाने: व्यक्तींच्या तऱ्हा
 • गृहसौख्याने: पूल
 • पालकपुत्रकल्याणाने: आभासी जग
 • संस्थाउपक्रमाने: मनतरंग
 • महामानव ज्ञानाने: मार्क्सच्या उद्बोधक आठवणी
 • देवसंकल्पनेने: सूर्य
 • संशोधनज्ञानाने: अणूतील शक्ती
 • स्मृतीरूपाने: मृगधारा
 • व्यक्तीमहत्व ज्ञानाने: अंतर व्यक्तीमहत्व विकासाचे ज्ञान
 • संकटधैर्याने: पावसाच्या सरी
 • पालककल्याणाने: पालकांनो जागे व्हा
 • संतकथाज्ञानाने: भाजीमळा - भक्ती लळा - कर्म कळवा
 • शब्द संपत्तीने: शब्दांची किमया
 • स्मृतीरूपाने: खेडेगावातील श्रद्धावान
 • कथाज्ञानाने: परी कथा
 • तारुण्यधैऱ्याने: उमलत्या पिढी साठी

Machine Tests &
Psycho-Feedback Therapy

(with prior appointment only)
For booking, please contact on
+91-2114-234320/21/22
(Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

View Catelogue.jpgView