October 2014

October 2014

मनशक्ती, ऑक्टोबर २०१४
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत. या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ - गुणांची एकरूपता
 • अभंगज्ञानाने - आणिक पसारा घालू नका...!
 • तत्त्वज्ञानाने - नियमबद्धता निसर्गाची!!
 • अग्रलेख - आय. एन. एस. कोलकाता
 • प्रचारविज्ञानाने - जे जे आपणासि ठावे...
 • प्रयोगशीलतेने - उंदीर, पुरुष व स्त्रिया
 • संशोधनज्ञानाने - पुन्हा एकदा दुरान्तप्रयोग !
 • विचारमंथनाने - अहंकाराची गोष्ट
 • अनुभवज्ञानाने - जेव्हा मदतीला कोणी नसेल तेव्हा ‘त्याला’ स्मरा...!
 • विवेकज्ञानाने - मायेतील न्याय्य विवेक
 • व्यक्तिमत्त्वज्ञानाने - अलौकिक परंपरा
 • बालरंजनाने - बौद्धिक मेवा
 • पालक-पुत्रकल्याणाने - मुलांचा अबोलपणा
 • संशोधनवृत्तीने - शोध, औषधांचा
 • व्यवहारज्ञानाने - नेकी कर कुए में डाल!
 • जागृततेने - जाणता राजा
 • बुद्धकथाज्ञानाने - शाठ्यं प्रतिशाठ्यं
 • कर्मगतीनियमाने - कर्माचा नियम
 • उपक्रमज्ञानाने - ज्ञानप्रकाशयात्रा, मनसंवाद
 • मानसविज्ञानाने - सुजाण पालकत्त्व
 • संस्कारज्ञानाने - पृथ्वीची गोष्ट
 • कृतज्ञताबुद्धीने - दुसर्याी हाताचे कर्तव्य
 • श्रद्धाविज्ञानाने - संतसंगतीचा प्रसाद
 • मंदिरशिल्पज्ञानाने - महालक्ष्मी
 • निसर्गज्ञानाने - अस्वल
 • Machine Tests &
  Psycho-Feedback Therapy

  (with prior appointment only)
  For booking, please contact on
  +91-2114-234320/21/22
  (Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

  View Catelogue.jpgView