स्वत:चे कर्म शुद्ध करताना, देवाचा उपयोग एकाग्र शांतीसाठी करावा. त्याने कष्ट विसरले जातात. - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

मनशक्तीचा बाल दिवाळी विशेषांक आणि दिवाळी सुटीतील मुले-पालक शिबिरे यासाठी आत्ताच नावनोंद करा

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा रवि, 26 ऑक्टो 2014 - मंगळ, 28 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धीवर्धन - बालसमस्या (अति प्रगत)
लोणावळा गुरु, 30 ऑक्टो 2014 - शुक्र, 31 ऑक्टो 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 1 नोव्हें 2014 - सोम, 3 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 28 डिसें 2014 - मंगळ, 30 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन (प्रगत)
लोणावळा बुध, 5 नोव्हें 2014 - गुरु, 6 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 8 नोव्हें 2014 - सोम, 10 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा मंगळ, 25 नोव्हें 2014 - गुरु, 27 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शनि, 29 नोव्हें 2014 - सोम, 1 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 5 डिसें 2014 - रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 12 डिसें 2014 - रवि, 14 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 19 डिसें 2014 - रवि, 21 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा बुध, 24 डिसें 2014 - शुक्र, 26 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
जोगेश्वरी रवि, 2 नोव्हें 2014 शिल्लक सौ. लवंदे - ९९६७५००७४८, सौ.वढावकर - ९८७०५४८७४६
खारघर मंगळ, 4 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२२)२७७४१३४४, २७८७५६८३
नाशिक गुरु, 6 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.वैद्य - ९४२३९२४२१५, सौ.कुलकर्णी - ९८५०९५०६२७
लोणावळा रवि, 16 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बडोदा शनि, 29 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.व श्रीमती सूर्यवंशी - ९८२५६००१८१, ९०९९२८६००१
अहमदाबाद रवि, 30 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री. आपटे- ९४२६३२९६१२
ठाणे रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक श्री. पराडकर - ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
चाकण गुरु, 11 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५)२७८८०१, संधान सर - ८८०५२६२६९०
कल्याण रवि, 14 डिसें 2014 शिल्लक श्री. अहिरराव - ९८२०३०७७४३, श्रीमती बोरवणकर - (०२५१) २३०१२३८
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 21 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
पुणे रवि, 28 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२०)२४४७७९७९, २४४३०१९२
सुप्रजनन कार्यशाळा
दादर रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पुरोहित - ९८१९१३३०१७, सौ.कोलगे - ९९६९५०४६८०
पुणे गुरु, 25 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२०)२४४७७९७९, २४४३०१९२
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
कल्याण रवि, 9 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३,श्री.भावे-९८९२१७७०९६
दादर रवि, 7 डिसें 2014 शिल्लक श्री.पुरोहित - ९८१९१३३०१७, सौ.कोलगे - ९९६९५०४६८०
रत्नागिरी शनि, 13 डिसें 2014 शिल्लक श्रीमती.रानडे - ९४२०९१००३०, श्री.नाईक - ९४२२४३०८२३
कोल्हापूर रवि, 14 डिसें 2014 शिल्लक श्री.पाटील - ९५२७००१२१०, श्री.कुलकर्णी - ९८८१५४०७८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
जळगाव शनि, 29 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पटवे - ९८५०६९५९४०, श्री.बावीस्कर - ९४२२७७७७०५
चाळीसगाव रवि, 30 नोव्हें 2014 शिल्लक श्री.पटवे - ९०९६५८६७०१, डॉ.देशपांडे - ९५४५२०५८१५
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (कॉर्पोरेटस्‌साठी)
खारघर बुध, 10 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२२)२७७४१३४४, श्री.साळुंखे - ९८६९२६६०८८
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 16 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 17 डिसें 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ज्ञानप्रकाश यात्रा
वडाळा - भायखळा, मुलुंड - घाटकोपर, नवी मुंबई, लातूर, नागपूर मंगळ, 11 नोव्हें 2014 - रवि, 16 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिस : (०२११४) २३४३२४, २३४३४७, ९६०४७२३३७१
कृतज्ञता स्मरण दिन
लोणावळा मंगळ, 18 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 23 नोव्हें 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Mahalay Shraddha-1-Women Participants
Mahalay Shraddha-2-All Participants
मंगळ, 30 सप्टें 2014
दि. २३ सप्टेंबर १४ रोजी लोणावळ्याच्या मुख्य केंद्रात, तीन सत्रांत संपन्न झालेल्या सामुदायिक ‘महालय श्राध्द’ विधिमध्ये, आठशे साधक आणि नवागतांनी सहभाग घेतला. देहांतरितांसाठी, श्रद्धेने, कृतज्ञतापूर्वक करावयाचे ते श्राद्ध. थर्मोडायनॅमिक्सच्या पहिल्या नियमाप्रमाणे, जगात काहीही नष्ट होत नाही. त्यानुसार देह सोडलेल्या व्यक्तीचे अ-जड मनही नष्ट होत नाही.
Plastic-free Ganesha-1-Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
Plastic-free Ganesha-2-Group photo of Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
Plastic-free Ganesha-3-Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
सोम, 15 सप्टें 2014
दि. ८ सप्टेंबर १४ रोजी, अनंत चतुदर्शीच्या दिवशी, शिवाजी पार्क (दादर) चौपाटीवर ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या’ अशा ढोल-ताशा-टाळ-झांजांच्या नामगजरात, गणपती बाप्पाचं विसर्जन करायला आलेल्या भाविकजनांचे लक्ष, ‘गणपती बाप्पा मोरया, प्लॅस्टिकमुक्त होऊया’ अशा आगळ्यावेगळ्या घोषणा देत स्वच्छता करणार्‍या मनशक्तीच्या युवा साधकांनी आकर्षून घेतले!!
Ganeshotsav-2014---1---Green-Ganesha-on-Day-1
Ganeshotsav-2014---2---Green-Ganesha-on-Day-2
शुक्र, 5 सप्टें 2014
लोणावळा येथील प्रख्यात मन:शक्ती केंद्रामध्ये दर वर्षी आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा केला जातो. मन:शक्ती केंद्र हे विज्ञानाच्या माध्यमातून समाजासाठी नि:स्वार्थ हेतूने कार्य करणारे केंद्र असून, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत ज्ञानसेवा या उद्देशाने हे केंद्र कार्य करते. उत्कृष्ट समाजनिर्मितीसाठी, समाजसुखासाठी निरनिराळे प्रयोग, अभ्यासवर्ग व मनाशी संबंधित मशिन टेस्ट हे प्रयोग केंद्राचे वैशिष्ट्य आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView