स्वार्थाने बहिर्‍या झालेल्या माणसावर, शहाणपणाचा परिणाम होत नसतो! - स्वामी विज्ञानानंद

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 30 जाने 2015 - रवि, 1 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 1 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 5 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 6 फेब्रु 2015 - रवि, 8 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 27 मार्च 2015 - रवि, 29 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Tensions of Success and Envy
लोणावळा रवि, 8 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 11 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 13 फेब्रु 2015 - रवि, 15 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 22 मार्च 2015 - मंगळ, 24 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 8 एप्रिल 2015 - शुक्र, 10 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 27 फेब्रु 2015 - रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 28 फेब्रु 2015 - रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यज्ञप्रकाशशक्ती
लोणावळा शुक्र, 6 मार्च 2015 - रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 13 मार्च 2015 - रवि, 15 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा बुध, 18 मार्च 2015 - गुरु, 19 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 21 मार्च 2015 - रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 3 एप्रिल 2015 - रवि, 5 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 25 एप्रिल 2015 - सोम, 27 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा रवि, 12 एप्रिल 2015 - मंगळ, 14 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 16 एप्रिल 2015 - शनि, 18 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा मंगळ, 21 एप्रिल 2015 - गुरु, 23 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 1 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 19 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
कल्याण रवि, 1 फेब्रु 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट - ९९६०९९९४३२, डॉ. वसुधा पवार - ९२२१४४६२०४
पुणे रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
दादर रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक श्रीमती पुरोहित - (०२२) २४२१०१२१, श्रीमती महाजन - ९८६७३०५७९०
मुलुंड रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक श्री. दातार - ९९६९५५८३९३, श्रीमती वानखेडे - ९९६९०८३६३५
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
ठाणे रवि, 8 फेब्रु 2015 शिल्लक श्री. पराडकर - ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
जळगाव मंगळ, 17 फेब्रु 2015 शिल्लक श्री. बावीस्कर - ९४२२७७७७०५, श्री.खांदे - ९४२२७८००४३
नाशिक रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री.वैद्य - ९४२३९२४२१५
पिंपरी रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक श्री. कडेकर - ७५८८३३०८५३, डॉ. पाटील - ९८२२०३११३९
चाकण गुरु, 12 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, संधान सर - ८८०५२६२६९०
लोणावळा रवि, 15 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
कल्याण रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट - ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार - ९२२१४४६२०४
जोगेश्वरी गुरु, 2 एप्रिल 2015 शिल्लक श्रीमती लवंदे - ९९६७५००७४८, श्रीमती वढावकर - ९८७०५४८७४६
ठाणे रवि, 5 एप्रिल 2015 शिल्लक श्रीमती पराडकर - ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
खारघर (इंग्रजी) रवि, 12 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
पुणे रवि, 26 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
पुणे रवि, 8 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
जोगेश्वरी रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक श्रीमती लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती वढावकर - ९८७०५४८७४६
बोरिवली रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक श्री. देसाई - ९९६९०३६८९०, श्री. सनये - ९८६९२६४२९९
खारघर रवि, 29 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
वाई बुध, 11 फेब्रु 2015 शिल्लक श्री.शिंदे - ९९७०५२६१४९
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा शुक्र, 30 जाने 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा सोम, 30 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 10 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 10 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यज्ञपूजा
लोणावळा बुध, 11 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा रवि, 15 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 11 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
लोणावळा रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 22 फेब्रु 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Traimasik Nov14-1
Traimasik Nov14-2
गुरु, 26 नोव्हें 2015
मनशक्तीचे साधक, नवागत लोणावळा येथील मनशक्तीच्या मुख्य केंद्रात तीन महिन्यांतून एकदा एकत्र येतात. याला ‘त्रैमासिक मेळावा’ असे म्हणतात. हा मेळावा फेब्रुवारी, मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर या महिन्यांच्या चौथ्या रविवारी सकाळी १० ते दुपारी ४.४५ या वेळेत होत असतो. असा मेळावा दि. २३ नोव्हेंबर २०१४ या दिवशी संपन्न झाला.
1- JnanaprakashYatra 14
2- JnanaprakashYatra 14
3- JnanaprakashYatra 14
शुक्र, 21 नोव्हें 2014
मनशक्ती प्रयोग केंद्राचे प्रथम हितचिंतक, संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद यानी १८ नोव्हेंबर १९९३ ला प्रकाश समाधी घेतली हा दिवस मनशक्तीचे सर्व साधक कृतज्ञता दिन म्हणून पाळतात स्वामीजीना व्यŠतपूजा मान्य नव्हती म्हणून, बाहेर इतर ठिकाणी आपल्या गुरूचे स्मरण उत्सव साजरा करून केले जाते तसे न करता, प्रत्यक्ष समाजामध्ये जाऊन ज्ञानदानाचे कार्य मनशŠतीचे साधक करतात याव्दारे स्वामीजींना कृतज्ञता व्यŠत केली जाते याला ज्ञानप्रकाश यात्रा असे संबोधले जाते
1-Audience during Inauguration
2-Garbha Sangeet CDs1
3-Diwali Issue 2014
4-Manashakti's first Bal Diwali Ank 2014
5-Dignitaries on the dias
गुरु, 16 ऑक्टो 2014
लोणावळ्याच्या मनशक्ती प्रयोग केंद्र, या सामाजिक संस्थेने, १४ ऑक्टोबर रोजी, बालशिक्षण सभागृह हॉल, कोथरूड, पुणे येथे ‘संस्कार साहित्य प्रकाशन सोहळा’ आयोजित केला होता. या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त, सन्माननीय अतिथी म्हणून श्री. फडणीस बोलत होते. या प्रकाशन सोहळ्यात मनशक्तीने ‘पंख मनाचे नव्या क्षणांचे’ असे शिर्षक असणारा बालदोस्तांसाठीचा बाल दिवाळी अंक, मनशक्ती मासिकाचा दिवाळी २०१४ चा दिवाळी अंक आणि गर्भातील बाळावर चांगले संस्कार होण्यासाठी तीन सी.डी. असलेला गर्भसंगीत संच प्रकाशित केला.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView