बळाचा गर्व झालेल्याला, सावधपणा हा दुबळा वाटतो! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१. मनशक्तीची "शिक्षण परिषद २०१७" साठी येथे नावनोंद करा. २. १ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 2 मार्च 2018 - रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यज्ञप्रकाशशक्ती
लोणावळा शुक्र, 2 मार्च 2018 - रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 9 मार्च 2018 - रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 15 मार्च 2018 - शनि, 17 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 10 एप्रिल 2018 - गुरु, 12 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा सोम, 19 मार्च 2018 - रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 23 मार्च 2018 - रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 24 मार्च 2018 - रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शुक्र, 30 मार्च 2018 - रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 14 एप्रिल 2018 - सोम, 16 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 18 एप्रिल 2018 - शुक्र, 20 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 1 मे 2018 - गुरु, 3 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 5 मे 2018 - सोम, 7 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 13 मे 2018 - मंगळ, 15 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 17 मे 2018 - शनि, 19 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 6 एप्रिल 2018 - रवि, 8 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 9 मे 2018 - शुक्र, 11 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 22 मे 2018 - गुरु, 24 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा रवि, 22 एप्रिल 2018 - मंगळ, 24 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 27 एप्रिल 2018 - रवि, 29 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
अहमदनगर - कमलाबाई नवले मंगल कार्यालय, आम्रपाली कार्यालया शेजारी, गुलमोहर रोड, नवले नगर. रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक श्रीमती.पटारे- ९४२२३१५६३३, ९४२३१६५२११
बोरिवली (प.)- प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यमंदिर, बहुउद्देशीय हॉल, सी विंग, २ रा मजला, सोडावाला लेन, चामुंडा सर्कल जवळ. रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०, श्री. सनये ९८६९२६४२९९
खारघर रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
जळगाव रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक श्री.खांदे- ९४२२७८००४३, श्रीमती. भिरूड - ९४२०९४२६३९
चाकण- त्रिमुर्ती सेवा मंदिर राक्षेवाडी रोड. गुरु, 8 मार्च 2018 शिल्लक श्री. संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
नाशिक: रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ. रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
लोणावळा- मनशांती केंद्र, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, हॉटेल बागवेज मालवणी जवळ रवि, 18 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ठाणे- सरस्वती क्रिडा संकुल, मल्हार टॉकीज समोर, नोपाडा. रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
टीप टॉप प्लाझा ठाणे(१ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
पिंपरी-चिंचवड : ऑटो क्लस्टर, एच ब्लॉक, प्लॉट नं. सी - १८१, एम.आय.डि.सी. रवि, 8 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री . चंदने- ९०२८०९७८०८
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. रवि, 29 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
लोणावळा रवि, 20 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती कार्यशाळा
नागपूर रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक श्रीम. भिडे- ९५०३०१२५६७, श्रीम. नंदुरबारकर- ९३७०९९२४०८
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीप टॉप प्लाझा ठाणे(१ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
Stress Management & Meditation Workshop (English)
लोणावळा रवि, 8 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 22 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
खारघर रवि, 6 मे 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 20 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यज्ञपूजा
लोणावळा रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 6 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 7 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 29 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
मेधासंस्कार
लोणावळा गुरु, 26 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 20 मे 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
मौंजीबंधन
लोणावळा शनि, 12 मे 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

APPPAH Conference 2017_1_Gajanan Kelkar with leading prenatal researcher Dr. Thomas Verny
APPPAH Conference 2017_2_Manashakti and APPPAH Team members
APPPAH Conference_3_Mr. and Mrs. Kelkar with APPPAH's ex-President Sandra Bardsley
मंगळ, 20 फेब्रु 2018
Manashakti Research Centre, Lonavla proudly announces the FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE on GARBHA SANSKAR in ASIA, in association with APPPAH (Association of Pre and Perinatal Psychology and Health), California, USA. The primary motivation in organizing this conference is to establish the 'Scientific Basis of Garbha Sanskar' for the benefit of all.
Mr. Kelkar (extreme left) conducting a computerized Test in USA in previous visit
Mrs. Kelkar conducting a Lecture session in USA in previous visit
मंगळ, 26 सप्टें 2017
Mr. Gajanan Kelkar (M.Tech.), Trustee and Research Director (Manashakti) and Mrs. Pradnya Kelkar (Head, Machine Tests) - both Life devotees of Manashakti - would be visiting USA for a conference between November 14th and December 17th this year 2017. During their stay Mr. and Mrs. Kelkar will be conducting several workshops and Mind-Body Tests.
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 1
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 2
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 3
बुध, 20 सप्टें 2017
बाहेर कोसळणारा धुंवाधार पाऊस, सभोवतीचा हिरवागार निसर्ग, आपल्या लयीत कोसळणारे सुंदर धबधबे आणि सभागृहात कोसळणारा शब्दांचा पाऊस. अशा मनोहारी वातावरणात मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या परिसरात बालकुमारांनी हशा आणि टाळ्यांच्या साथीने साहित्याचा मनमुराद आनंद लुटला. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोणावळ्यातील पहिल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView