ज्ञानी माणूस पृथ्वीवरही स्वर्ग निर्माण करू शकतो! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा गुरु, 12 मे 2016 - शनि, 14 मे 2016 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 14 जून 2016 - गुरु, 16 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा मंगळ, 17 मे 2016 - गुरु, 19 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 25 मे 2016 - शुक्र, 27 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 29 मे 2016 - मंगळ, 31 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 6 जून 2016 - बुध, 8 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा गुरु, 2 जून 2016 - शनि, 4 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Secret of Success and Skill of Successful Parenting (English Course)
लोणावळा रवि, 5 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 10 जून 2016 - रवि, 12 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शुक्र, 10 जून 2016 - रवि, 12 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 12 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 18 जून 2016 - सोम, 20 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 23 जून 2016 - शनि, 25 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 28 जुलै 2016 - शनि, 30 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 25 जून 2016 - रवि, 26 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 26 जून 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 1 जुलै 2016 - रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 7 जुलै 2016 - रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मंत्र विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 15 जुलै 2016 - रवि, 17 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 30 जुलै 2016 - रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
खारघर- प्लॉट २७, सेक्टर ५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 8 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४, ९९६९९३८८५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 15 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
हॉटेल सयाजी वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 21 मे 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
हॉटेल सयाजी वाकड (एका व्यक्तींसाठी) शनि, 21 मे 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७
चाकण- त्रिमूर्ती सेवा मंदिर, रक्षेवाडी रोड गुरु, 2 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१, श्री.संधानसर-८८०५२६२६९०
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 5 जून 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
अकलूज रवि, 12 जून 2016 शिल्लक श्री.पिसे-७५८८२२२२९९, श्री.कारंडे-९४२३०१२९२१
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 26 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
मुलुंड (पूर्व)- राजे संभाजी हॉल, अरुणोदयनगर, वीर सावरकर मार्ग रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक श्री.दातार- ९९६९५५८३९३ , श्रीमती.वानखेडे-९९६९०८३६३५
कल्याण रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३, श्री.बसरकोट-९९६०९९९४३२
चिंचवड- श्रम शक्ती भवन,बजाज ऑटो,जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 24 जुलै 2016 शिल्लक श्री.कोल्हे-९८२३८९७४७८, श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३
जोगेश्वरी रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, (०२२) २८७४ १६६१
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 15 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
कल्याण रवि, 26 जून 2016 शिल्लक श्री.सूर्यवंशी-९७७३३३५६९४, श्री.पाटील-९६९९५६६०८४
नाशिक रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक श्रीमती. देशमुख-९४०३११७४१२, श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 21 मे 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
हॉटेल सयाजी वाकड (एका व्यक्तींसाठी) शनि, 21 मे 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 19 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Stress Management & Meditation Workshop (English)
खारघर रवि, 19 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
पंढरपूर शनि, 25 जून 2016 शिल्लक श्रीमती.खपाले-९७६३७६१०५०, श्री.सुर्वे-९९२१०३०११५
बार्शी- भारतीय संस्कार केंद्र, मातृ मंदिर, ढगे मळा, कुर्डूवाडी रोड रवि, 26 जून 2016 शिल्लक श्री.तिकटे-९६०४१७०९०२, श्री.तवले-९४२२०६७७७५
बोरिवली रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०
रोगमुक्ती कार्यशाळा
भुसावळ शनि, 2 जुलै 2016 शिल्लक संपर्क- ९४२२७६२४४८, ९४०३९८८५४५
जळगाव रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक संपर्क- ९४२२७८००४३, ९४२३९७४६७५
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मौंजीबंधन
लोणावळा रवि, 8 मे 2016 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 1 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
लोणावळा सोम, 9 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 24 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 28 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 19 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 29 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 20 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा गुरु, 30 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 30 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 22 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Secret of Success -1
Skills of Successful Parenting -2
शुक्र, 15 एप्रिल 2016
Manashakti will be conducting a 1-day workshop namely 'Secret of Success' for students of age-group 8 to 14 years, and simultaneously for their parents too namely 'Skills of Successful Parenting'. The workshop has been organized on Sunday, 5th June 2016, between 11 am to 5 pm, at the main Lonavla center. Both students and parents will be guided.
VanshajKalyan Book
शुक्र, 1 एप्रिल 2016
युवक आणि प्रौढासाठी मनशक्तीने नुकतेच वंशजकल्याण भाग-१ हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. वंशजकल्याण' या ग्रंथाचा हेतू खूप मोठा आहे. अगदी अपत्यापासून विश्र्वकल्याणापर्यंत, असा व्यापक विचार या ग्रंथात प.पू. स्वामी विज्ञानानंद यांनी तरुणांपुढे मांडलेला आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वच वयोगटातील व थरातील व्यक्तींना या ग्रंथाचा उपयोग आहे. येथे मूलत: म्हणजे मुलांपासून सुरुवात करून स्वामीजींनी विश्र्वकल्याणापर्यंत विचार मांडले आहेत. विशेष म्हणजे आजची पिढी बिघडली वगैरे म्हणत पालक मुलांना पुष्कळ वेळेला दोष देतात. वस्तुत: त्यांना बिघडवण्यास जबाबदार कोण, याची कारणे काय आहेत,
जन्मपूर्व टिपण पुस्तिका (हिंदी)
रवि, 20 मार्च 2016
मनशक्ती प्रयोग केंद्र ने गर्भधारी जोडो के लिए एक अनोखी जन्मपूर्व संस्कार प्रयोग टिप्पणपुस्तिका प्रकाशित कि है। आनेवाले बच्चोके उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार कि गयी यह पुस्तिका आपके बलकको सतेज, सुदृढ और सशक्त बनाऎगी। यह टिप्पण पुस्तिका मुख्यत: गर्भवती माता व्दारा भरी जानी है। यह `जन्मपूर्व टिप्पण- पुस्तिका' दो भागो में दी गयी है। पहले भाग में `सुत्र' दिये गये है, तत्व दिये गये है और दूसरे भाग मे आपके `प्रत्यक्ष महसूस किये गये अनुभव' लिखाने है।

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView