संकट म्हणजे ‘चांगला कट’! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

उन्हाळी सुटीत, लोणावळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात, मुले-पालक आणि युवकांसाठी प्रचंड लोकप्रिय संस्कार शिबिरे

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा गुरु, 28 मे 2015 - शनि, 30 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 5 जून 2015 - रवि, 7 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 5 जून 2015 - रवि, 7 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Secret of Success and Skill of Successful Parenting (English Course)
लोणावळा रवि, 31 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा सोम, 1 जून 2015 - बुध, 3 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा मंगळ, 9 जून 2015 - गुरु, 11 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शनि, 13 जून 2015 - सोम, 15 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शनि, 13 जून 2015 - सोम, 15 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy
लोणावळा रवि, 14 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वंशज कल्याण
लोणावळा शुक्र, 19 जून 2015 - रवि, 21 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 19 जून 2015 - रवि, 21 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
Lonavla गुरु, 25 जून 2015 - शनि, 27 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 25 जून 2015 - शनि, 27 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 30 जुलै 2015 - शनि, 1 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 28 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 18 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 3 जुलै 2015 - रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 9 जुलै 2015 - रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 17 जुलै 2015 - रवि, 19 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 1 ऑगस्ट 2015 - रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक मनशक्ती केंद्र- (०२११४) २३४३७९/८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 7 ऑगस्ट 2015 - रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मंत्र विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 14 ऑगस्ट 2015 - रवि, 16 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
चाकण गुरु, 4 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर - ८८०५२६२६९०
दादर रवि, 7 जून 2015 शिल्लक श्रीमती पुरोहित - (०२२) २४२१०१२१, श्रीमती महाजन - ९८६७३०५७९०
ठाणे रवि, 14 जून 2015 शिल्लक श्रीमती. पराडकर - ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 28 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
टीपटोप प्लाझा, ठाणे (एका व्यक्तीसाठी) रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक श्री.चक्के: ९८६९४६८६५१, श्री.केळकर: ९८२२४०४७०२
टीपटोप प्लाझा, ठाणे (दोन व्यक्तींसाठी) रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक श्री. चक्के: ९८६९४६८६५१, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२
पिंपरी रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती. कडेकर- ७५८८३३०८५३, डॉ. पाटील- ९०११०८३६५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (एका व्यक्तीसाठी) शनि, 18 जुलै 2015 शिल्लक सौ. मृदुला: ९९६७७५३८६७, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२.
हॉटेल सयाजी, वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 18 जुलै 2015 शिल्लक सौ. मृदुला: ९९६७७५३८६७, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२
लोणावळा रवि, 19 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
कल्याण रवि, 26 जुलै 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार- ९२२१४४६२०४
ठाणे रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती पराडकर- ९७६९८५५५२६, श्रीमती चक्के- ९८६९४६८६५१
बोरिवली रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री.देसाई- ९९६९०३६८९०, श्री.सनये- ९८६९२६४२९९
पंढरपूर मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री.जाधव- ९४२२०६८९१०, श्री. सुर्वे- ८८८८४५१४७०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 21 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 16 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
नाशिक रवि, 28 जून 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य - ९४२३९२४२१५
चाळीसगाव शनि, 11 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती. खांदे- ९४२२७८००४३, श्री. बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
खारघर बुध, 29 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
जोगेश्वरी रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
खारघर मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
कल्याण रवि, 28 जून 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट - ९९६०९९९४३२, डॉ.पवार - ९२२१४४६२०४
बदलापूर रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती. महाजन- ९६६५२३००६२, श्रीमती. पांगरेकर - ९२२०२६४५४३
डोंबिवली रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक श्री. महाजन- ९८३३१२०१०९, श्रीमती. जंगले- ९३२२०५७५२६
चाकण गुरु, 23 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर- ८८०५२६२६९०
खारघर रवि, 2 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
बार्शी रवि, 9 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्री.तिकटे- ९६०४१७०९०२, श्री.तवले- ९४२२०६७७७५
ठाणे शनि, 15 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. पराडकर- ९७६९८५५५२६, श्रीमती. चक्के- ९८६९४६८६५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
एका व्यक्तीसाठी रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक श्री. चक्के: ९८६९४६८६५१, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२.
दोन व्यक्तींसाठी रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक श्री. चक्के: ९८६९४६८६५१, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२.
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९/८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
दोन व्यक्तींसाठी शनि, 18 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती मृदुला: ९९६७७५३८६७, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२.
एका व्यक्तीसाठी शनि, 18 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती मृदुला: ९९६७७५३८६७, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२.
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा शनि, 15 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 15 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
नाशिक मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री.वैद्य - ९४२३९२४२१५
मौंजीबंधन
लोणावळा गुरु, 4 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 16 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 20 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 21 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 18 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 17 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 22 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 16 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 19 ऑगस्ट 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा मंगळ, 30 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 30 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

English course 1_Secret of Success
English Course 2_Skills of Successful Parenting
रवि, 10 मे 2015
Manashakti will be conducting a 1-day English course namely "Secret of Success" for children between 8 and 14 years and "Skills of Successful Parenting" for parents, on Sunday 31 May 2015. The course is conducted simultaneously, though independently. Manashakti's research has revealed that today's generation is facing minimum 975% more tensions than the earlier generation.
Yash-Shikhar (Hindi)
शनि, 25 एप्रिल 2015
मनशक्ती प्रयोगकेंद्र द्वारा - कुछही समय पहलें - ‘यशशिखर’ नामक तनावमुक्त अभ्यास तथा परीक्षा यश संबंधित अती लोकप्रिय ग्रंथ की हिंदी आवृत्त्‍ती प्रकाशित की गई। श्रद्धेय स्‍वामी विज्ञानानंद लिखित यह ग्रंथ अब तीन महत्‍वपूर्ण भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है - मराठी (यशशिखर), हिंदी (यशशिखर) और अंग्रेजी (Crest of Success).
Learn to MIND your MIND book released
रवि, 5 एप्रिल 2015
मनशक्ती प्रयोगकेंद्राने, ताण व्यवस्थापन या महत्वाच्या विषयावर नुकताच एक इंग्रजी ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. त्याचे नाव आहे- "Learn to MIND your MIND" (For Effective Stress Management). मनशक्तीचे ज्येष्ठ साधक श्री. विजय जोशी यांनी हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याला प्रस्तावना दिली आहे ती श्री. प्रभाकर देवधर (अध्यक्ष, मराठी विज्ञान परिषद आणि अध्यक्ष, भारत चीन आर्थिक आणि सांस्कृतिक मंडळ) या ज्येष्ठ तज्ज्ञानी.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView