चित्ताच्या शुद्धतेने अहंकारमुक्ती येते. मन समतोल होते. परमेश्वरस्पर्श जवळ येतो. - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय - मराठी - इंग्रजी - गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 16 ऑक्टो 2015 - रवि, 18 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 24 नोव्हें 2015 - गुरु, 26 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 23 ऑक्टो 2015 - रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा बुध, 28 ऑक्टो 2015 - गुरु, 29 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 31 ऑक्टो 2015 - सोम, 2 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 28 डिसें 2015 - बुध, 30 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 1 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९/२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन (प्रगत)
लोणावळा बुध, 4 नोव्हें 2015 - गुरु, 5 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शनि, 7 नोव्हें 2015 - सोम, 9 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 24 डिसें 2015 - शनि, 26 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा शनि, 14 नोव्हें 2015 - सोम, 16 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 4 डिसें 2015 - रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 18 डिसें 2015 - रवि, 20 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
विधायक ३१ डिसेंबर
लोणावळा गुरु, 31 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
खारघर शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
चाळीसगाव शनि, 5 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. खांदे- ९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
सातारा शनि, 12 डिसें 2015 शिल्लक श्री. पाठकजी- ८८८८८०१४४३, श्रीमती.चक्के- ९४२२६०३५५३
जोगेश्वरी शनि, 12 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
जोगेश्वरी शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
कल्याण रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार- ९२२१४४६२०४
जोगेश्वरी रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती.वढावकर- ९८७०५४८७४६
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
नाशिक रवि, 25 ऑक्टो 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
कल्याण रवि, 1 नोव्हें 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार- ९२२१४४६२०४
लोणावळा रवि, 15 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
नागपूर रवि, 22 नोव्हें 2015 शिल्लक श्रीमती. विजया रणदिवे -९४२२१०८१७१, श्रीमती. जयश्री भिडे -९५०३०१२५६७
चाकण गुरु, 3 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर- ८८०५२६२६९०
अकलूज रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक श्री. पिसे- ७५८८२२२२९९, अँड. कारंडे- ९४२३०१२९२१
ठाणे रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. पराडकर- ९७६९८५५५२६, श्रीमती. चक्के- ९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 27 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, ऑफिस- ९६६५७६७१८२
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीपटोप प्लाझा, ठाणे (एका व्यक्तीसाठी) रवि, 8 नोव्हें 2015 शिल्लक श्री.चक्के: ९८६९४६८६५१, श्री.केळकर: ९८२२४०४७०२
टीपटोप प्लाझा, ठाणे (दोन व्यक्तींसाठी) रवि, 8 नोव्हें 2015 शिल्लक श्री. चक्के: ९८६९४६८६५१, श्री. केळकर: ९८२२४०४७०२
Stress Management Workshop - with Test (at Hotel Sayaji, Wakad)
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 14 नोव्हें 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 12 डिसें 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 20 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा शनि, 24 ऑक्टो 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 15 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 19 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 16 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ज्ञानप्रकाश यात्रा
पुणे, भंडारा, नागपूर, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग, आंबेगाव, जुन्नर, मुंबई-कुलाबा ते दादर सोम, 23 नोव्हें 2015 - शुक्र, 27 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस : (०२११४) २३४३२४, २३४३४७, ९६०४७२३३७१
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 29 नोव्हें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

1_Plastic-free Ganesha Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
2_Plastic-free Ganesha Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
3_Plastic-free Ganesha Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
शनि, 3 ऑक्टो 2015
दि. २७ सप्टेंबर १५ रोजी, अनंत चतुदर्शीच्या दिवशी, शिवाजी पार्क (दादर) चौपाटीवर ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या’ अशा ढोल-ताशा-टाळ-झांजांच्या नामगजरात, गणपती बाप्पाचं विसर्जन करायला आलेल्या भाविकजनांचे लक्ष, ‘गणपती बाप्पा मोरया, प्लॅस्टिकमुक्त होऊया’ अशा आगळ्यावेगळ्या घोषणा देत स्वच्छता करणार्याो मनशक्तीच्या युवा साधकांनी आकर्षून घेतले!! सुमारे ३२ युवा साधकांनी, ४ जेष्ठ साधकांनी, स्वेच्छेने, या सेवाकार्यात भाग घेऊन, गणपती बाप्पाला जगावेगळा निरोप दिला.
1_Plastic-free Ganesha Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
2_Plastic-free Ganesha Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
3_Plastic-free Ganesha Manashakti Yuva Sadhakas collecting plastic on Dadar Chowpatty
शनि, 3 ऑक्टो 2015
दि. २७ सप्टेंबर १५ रोजी, अनंत चतुदर्शीच्या दिवशी, शिवाजी पार्क (दादर) चौपाटीवर ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या’ अशा ढोल-ताशा-टाळ-झांजांच्या नामगजरात, गणपती बाप्पाचं विसर्जन करायला आलेल्या भाविकजनांचे लक्ष, ‘गणपती बाप्पा मोरया, प्लॅस्टिकमुक्त होऊया’ अशा आगळ्यावेगळ्या घोषणा देत स्वच्छता करणार्याो मनशक्तीच्या युवा साधकांनी आकर्षून घेतले!! सुमारे ३२ युवा साधकांनी, ४ जेष्ठ साधकांनी, स्वेच्छेने, या सेवाकार्यात भाग घेऊन, गणपती बाप्पाला जगावेगळा निरोप दिला.
Ganeshotsav 2015_1
Ganeshotsav 2015_2
Ganeshotsav 2015_3
गुरु, 24 सप्टें 2015
लोणावळा येथील प्रख्यात मन:शक्ती प्रयोगकेंद्रामध्ये, पर्यावरण संतुलनाला पूरक ‘इको फ्रेंडली गणपती’चे पूजन केले जाते. गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी परातीमध्ये मातीची सुबक रचना केली जाते. त्यावर गणेशाचे चित्र आखून, त्या आकाराच्या आधाराने, मातीमध्ये, (गहू) बीजांचे रोपण केले जाते. अशा रीतीने ‘वनस्पतीचा गणपती’ तयार होतो. यंदाचे हे २६ वे वर्ष आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView