आपल्याकडे पैसे असणे यात गैर काही नाही, पण ते कमावण्याच्या हव्यासात आपण काही गमावत तर नाही ना, हे वेळोवेळी तपासून बघायला हवे! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 12 फेब्रु 2016 - रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 18 मार्च 2016 - रवि, 20 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 9 एप्रिल 2016 - सोम, 11 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 10 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 19 फेब्रु 2016 - रवि, 21 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 23 फेब्रु 2016 - बुध, 24 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 4 मार्च 2016 - रवि, 6 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यज्ञप्रकाशशक्ती
लोणावळा शुक्र, 11 मार्च 2016 - रवि, 13 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 25 मार्च 2016 - रवि, 27 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 26 मार्च 2016 - रवि, 27 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 2 एप्रिल 2016 - सोम, 4 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 27 एप्रिल 2016 - शुक्र, 29 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 3 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा गुरु, 14 एप्रिल 2016 - शनि, 16 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 19 एप्रिल 2016 - गुरु, 21 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 1 मे 2016 - मंगळ, 3 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 5 मे 2016 - शनि, 7 मे 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा शनि, 23 एप्रिल 2016 - सोम, 25 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ शनि, 13 फेब्रु 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
चाळीसगाव रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक श्रीमती. पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
पुणे-महात्मा फुले संग्रालय, घुले रोड, शिवाजीनगर, बालगंधर्व रंगमंदिर जवळ रवि, 13 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७ ७९७९,९६६५७६७१८२
खारघर- प्लॉट २७, सेक्टर ५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ शनि, 26 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
मुलुंड रवि, 27 मार्च 2016 शिल्लक श्री.दातार- (०२२) २१६३ ४६७५, श्रीमती.वानखेडे-९९६९०८३६३५
जोगेश्वरी रवि, 10 एप्रिल 2016 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- (०२२) २८७४१६६१, ९९६७५००७४८
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
पुणे- आबासाहेब गरवारे कॉलेज हॉल, कर्वे रोड रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) ६५२२२०४१, ८८०५१५७१८२
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 6 मार्च 2016 शिल्लक श्री.पराडकर -९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
चाकण- त्रिमूर्ती सेवा मंदिर, रक्षेवाडी रोड गुरु, 10 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१,श्री.संधानसर-८८०५२६२६९०
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 13 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ रवि, 27 मार्च 2016 शिल्लक श्रीमती. देशमुख-९४०३११७४१२, श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ रवि, 10 एप्रिल 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 24 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७ ७९७९, २४४३०१९२, ९६६५७६७१८२
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
बोरिवली रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०, श्री.सनये-९८६९२६४२९९
खारघर- प्लॉट २७, सेक्टर ५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 6 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
रोगमुक्ती कार्यशाळा
पुणे- महात्मा फुले संग्रालय, घुले रोड, शिवाजीनगर, बालगंधर्व रंगमंदिर जवळ शनि, 20 फेब्रु 2016 शिल्लक पुणे माहिती केंद्र- (०२०) २४४३०१९२, मनशक्ती पुणे केंद्र- (०२०) २४४७७९७९
पंढरपूर- विठ्ठल इन हॉल, महावीर नगर, जुन्या बस स्टेन्ड समोर रवि, 6 मार्च 2016 शिल्लक श्री.सुर्वे- ९९२१०३०११५, श्री.ठाकरे- ९८२२२८३७०६
रत्नागिरी - गुरुकृपा मंगल कार्यालय, पऱ्याची आळी रवि, 13 मार्च 2016 शिल्लक श्रीमती. रानडे- ९४२०९१००३०, श्री. नाईक- ९४२२०१०९५१.
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 21 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 17 एप्रिल 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 19 मार्च 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
हॉटेल सयाजी वाकड (एका व्यक्तीसाठी) शनि, 19 मार्च 2016 शिल्लक श्री.केळकर-९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला-९९६७७५३८६७.
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीपटॉप प्लाझा, ठाणे (दोन व्यक्तींसाठी) रवि, 3 एप्रिल 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
टीपटॉप प्लाझा, ठाणे (एका व्यक्तींसाठी) रवि, 3 एप्रिल 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
यज्ञपूजा
लोणावळा रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 16 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 15 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 17 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 16 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
लोणावळा रवि, 13 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा बुध, 30 मार्च 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 28 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Sanskar Prakashan Sohala-1
Sanskar Prakashan Sohala-2
Sanskar Prakashan Sohala-3
Sanskar Prakashan Sohala-4
शनि, 30 जाने 2016
“आज आधुनिकतेकडे जाणाऱ्या आपल्या देशाला संस्काराची नितांत आवश्यकता आहे,” असे मत ज्येष्ठ निरुपणकर, विचारवंत डॉ. संजय उपाध्ये यांनी मांडले. मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, लोणावळा या संस्थेचे संस्थापक परमपूज्य स्वामी विज्ञानानंद लिखित कृष्णजन्म ते कंसवधापर्यंत साकारलेल्या ‘कृष्णरहस्य’ या कादंबरीचे ध्वनिपुस्तक आणि संस्कार, नीती, चातुर्य, धैर्य देणार्याा रंजक बोधकथा असलेली ‘गोष्टींमधल्या गोष्टी’ ची अॅनिमेशन डी.व्हि.डी. यांच्या प्रकाशनाचा सोहळा, मनशक्तीने, रविवार दि. २६ जानेवारी २०१६ रोजी, पुणे येथे आयोजित केला होता. त्यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.
Rajhans Puraskar-1
Rajhans Puraskar-2
बुध, 20 जाने 2016
राजहंस प्रतिष्ठान ट्रस्ट, गोरेगाव, मुंबई ही संस्था, गेली अनेक वर्षे, समर्पित भावनेने रूग्णसेवेचे समाजकार्य करीत आहे. रविवार दि. १७ जानेवारी २०१६ रोजी, गोरेगाव येथे राजहंसतर्फे आयोजित केलेल्या एका भव्य समारंभात,लोणावळास्थित लोकप्रिय समाजसेवी, सेवाभावी संस्था मनशक्ती प्रयोगकेंद्राचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. सत्कारादाखल, राजहंसकडून स्मृती चिन्ह आणि पन्नास हजार रूपयांचा धनादेश देण्यात आला. मनशक्तीच्या प्रतिनिधी म्हणून ज्येष्ठ जीवनदानी साधक श्रीमती विमलताई जोशी यांनी हा सत्कार, सन्माननीय श्री. राम नाईक (राज्यपाल, उत्तरप्रदेश) यांच्या हस्ते स्वीकारला.
1-Vidhayak 31 st Dec 2015
2-Vidhayak 31 st Dec 2015
3-Vidhayak 31 st Dec 2015
4-Vidhayak 31 st Dec 2015
मंगळ, 5 जाने 2016
मनशक्तीचा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘विधायक ३१ डिसेंबर’, मनशांती आश्रमाच्या निसर्गरम्य परिसरात संपन्न झाला. ह्यावेळचा विषय होता- ‘अ‍ॅक्शन रिअ‍ॅक्शन’. सुमारे ५०० युवकयुवतींनी या कार्यक्रमाचा आगळा आनंद घेतला! मनशक्तीच्या सुमारे १०० युवा साधकांनी या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन, नियोजन, सादरीकरण व अन्य विविध व्यवस्था यशस्वीपणे पार पाडल्या. रात्री १२ वाजता, २०१६ या नववर्षाचे स्वागत, मशाल-ज्योतींच्या प्रकाशात, प्रतिज्ञेसह करण्यात आले. प्रमोदभाई शिंदे (कार्यकारी विश्वस्त, मनशक्ती) यांनी सर्वांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या!

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView