पाप (मनाला) खात असतं आणि ते त्याच्या प्रायश्चित्ताकडे माणसाला घेऊन जातं हेच खरं! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय - मराठी - इंग्रजी - गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 4 डिसें 2015 - रवि, 6 डिसें 2015 भरल्या ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 2 जाने 2016 - सोम, 4 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 5 फेब्रु 2016 - रवि, 7 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९/२३४३८०
लोणावळा रवि, 7 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 11 डिसें 2015 - रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 19 फेब्रु 2016 - रवि, 21 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 18 डिसें 2015 - रवि, 20 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा गुरु, 24 डिसें 2015 - शनि, 26 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा सोम, 28 डिसें 2015 - बुध, 30 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
विधायक ३१ डिसेंबर
लोणावळा गुरु, 31 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 8 जाने 2016 - रवि, 10 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 12 फेब्रु 2016 - रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 16 जाने 2016 - सोम, 18 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 21 जाने 2016 - रवि, 24 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 29 जाने 2016 - रवि, 31 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 23 फेब्रु 2016 - बुध, 24 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
चाकण गुरु, 3 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर- ८८०५२६२६९०
अकलूज रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक श्री. पिसे- ७५८८२२२२९९, अँड. कारंडे- ९४२३०१२९२१
ठाणे रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. पराडकर- ९७६९८५५५२६, श्रीमती. चक्के- ९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 27 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, ऑफिस- ९६६५७६७१८२
लोणावळा रवि, 17 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
चाळीसगाव शनि, 5 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव रवि, 6 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. खांदे- ९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
सातारा शनि, 12 डिसें 2015 शिल्लक श्री. पाठकजी- ८८८८८०१४४३, श्रीमती.चक्के- ९४२२६०३५५३
जोगेश्वरी रवि, 13 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर- ९८७०५४८७४६
लोणावळा रवि, 10 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
जोगेश्वरी शनि, 12 डिसें 2015 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती.वढावकर- ९८७०५४८७४६
Stress Management Workshop - with Test (at Hotel Sayaji, Wakad)
Hotel Sayaji, Wakad शनि, 12 डिसें 2015 शिल्लक Suhas: 9096323948, Mr.Muzumdar: 9869172984
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 20 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 21 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 15 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 19 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 12 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
लोणावळा मंगळ, 16 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 16 डिसें 2015 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 13 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
लोणावळा बुध, 17 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा शनि, 30 जाने 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९/८०
यज्ञपूजा
लोणावळा रवि, 14 फेब्रु 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Breathe Well (New)
शुक्र, 20 नोव्हें 2015
मनशक्तीच्या संशोधन विभागाने नुकतीच ‘श्वास माझा’ या ऑडियो सीडीची दुसरी आवृत्त प्रकाशित केली आहे. विशेषत: उच्च रक्तदाब, मानसिक ताणतणाव, काळजी आणि चिंता कमी करण्याची ही एक शास्त्रशुद्ध श्वसन-पद्धती आहे. उच्च रक्तदाबामुळे पक्षाघात, हृदयविकार व इतर गंभीर व्याधी होण्याचा धोका वाढतो. मात्र िनयमित व योग्य पद्धतीने केलेल्या श्वसन-क्रियांमुळे, उच्च रक्तदाब हा १० ते १५ टक्क्यांनी कमी होतो, असे शास्त्रीय संशोधनात दिसून आले आहे.
1012dyan02.jpg
रवि, 15 नोव्हें 2015
दि. १८ नोव्हेंबर २०१५ हा आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद (संस्थापक, मनशक्ती) यांचा बाविसावा ‘कृतज्ञता स्मरण दिन’ आहे. दरवर्षी यानिमित्ताने ज्ञानप्रकाश यात्रा आयोजित केली जाते. या यात्रेमध्ये मनशक्तीचे विविध कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी विनामूल्य घेतले जातात. ह्यावर्षी ही यात्रा, दि. २३ ते २७ नाव्हेंबर या पाच दिवसांमध्ये पुढील ठिकाणी होणार आहे-
Prakashan Sohala_ 2015_1
Prakashan Sohala_ 2015_2
मंगळ, 10 नोव्हें 2015
“गर्भवती मातेला राग-भयादी नकारी भावनांवर उत्तमरित्या नियंत्रण मिळवता यावं आणि तिच्या पोटातल्या बाळाला तिच्याकडून उत्तम संस्कार पोहोचावेत, यासाठी जे करतात ते म्हणजे ‘गर्भसंस्कार’. हेच संस्कार मनशक्ती केंद्रात केले जातात म्हणूनच एक निकोप संतती जन्माला येते.” असे मत डॉ. स्नेहलता देशमुख (माजी कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ) यांनी मनशक्ती प्रकाशन सोहळ्यात व्यक्त केले.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView