`दुसरे लोक मला काय समजतात' यापेक्षा ’मी स्वत:ला काय समजतो', हे नेहमी महत्वाचे असते! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

लोणावळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात, मुले आणि पालकांसाठी प्रचंड लोकप्रिय उन्हाळी संस्कार शिबिरे

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा मंगळ, 22 एप्रिल 2014 - गुरु, 24 एप्रिल 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शनि, 26 एप्रिल 2014 - सोम, 28 एप्रिल 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 11 मे 2014 - मंगळ, 13 मे 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा सोम, 9 जून 2014 - बुध, 11 जून 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
चौवार्षिक (वर्ष ३रे)
लोणावळा गुरु, 1 मे 2014 - शुक्र, 30 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा गुरु, 1 मे 2014 - शनि, 3 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 6 मे 2014 - गुरु, 8 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 15 मे 2014 - शनि, 17 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 20 मे 2014 - गुरु, 22 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 28 मे 2014 - शुक्र, 30 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 5 जून 2014 - शनि, 7 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वंशज कल्याण (वर्ष ३रे)
लोणावळा रवि, 4 मे 2014 - मंगळ, 13 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
आत्मकल्याण संकल्प वर्ग
लोणावळा सोम, 26 मे 2014 - मंगळ, 27 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा रवि, 1 जून 2014 - मंगळ, 3 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
इच्छापूर्ती (वर्ष १ ले)
लोणावळा रवि, 1 जून 2014 - सोम, 30 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
चौवार्षिक आवर्तन (वर्ष ३रे)
लोणावळा सोम, 2 जून 2014 - शुक्र, 13 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
यशमत्सर (इंग्रजी वर्ग)
लोणावळा रवि, 8 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वंशज कल्याण (वर्ष ४थे)
लोणावळा शुक्र, 13 जून 2014 - रवि, 15 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 13 जून 2014 - रवि, 15 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 20 जून 2014 - रवि, 22 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शुक्र, 20 जून 2014 - रवि, 22 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 26 जून 2014 - शनि, 28 जून 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 4 जुलै 2014 - रवि, 6 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 6 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 10 जुलै 2014 - रवि, 13 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 18 जुलै 2014 - रवि, 20 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
पुणे रवि, 27 एप्रिल 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
खारघर रवि, 11 मे 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
खारघर (इंग्रजी) बुध, 14 मे 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 18 मे 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
बडोदा शनि, 7 जून 2014 शिल्लक श्री.व श्रीमती सूर्यवंशी - ९८२५६००१८१, ९०९९२८६००१
अहमदाबाद रवि, 8 जून 2014 शिल्लक श्री.आपटे- ९४२६३२९६१२
लोणावळा रवि, 15 जून 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
चाकण गुरु, 19 जून 2014 शिल्लक ऑफिस(०२१३५)२७८८०१,संधान सर-८८०५२६२६९०
ठाणे रवि, 22 जून 2014 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६,श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 29 जून 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
कल्याण रवि, 13 जुलै 2014 शिल्लक श्री.अहिरराव - ९८२०३०७७४३, डॉ.पवार - ९२२१४४६२०४
लोणावळा रवि, 20 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
खारघर रवि, 4 मे 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२२)२७७४१३४४,२७८७५६८३
दादर रवि, 1 जून 2014 शिल्लक श्री.पुरोहित-९८१९१३३०१७,सौ.कोलगे-९९६९५०४६८०
पुणे रवि, 6 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिस(०२०)२४४७७९७९,२४४३०१९२
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 18 मे 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
नाशिक रवि, 29 जून 2014 शिल्लक श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५,सौ.कुलकर्णी-९८५०९५०६२७
जळगाव शनि, 12 जुलै 2014 शिल्लक श्री.पटवे-९८५०६९५९४०,श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
चाळीसगाव रवि, 13 जुलै 2014 शिल्लक श्री.पटवे-९०९६५८६७०१,डॉ.देशपांडे-९५४५२०५८१५
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (कॉर्पोरेटस्‌साठी)
लोणावळा बुध, 18 जून 2014 शिल्लक ऑफिस(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
खारघर बुध, 18 जून 2014 शिल्लक ऑफिस(०२२)२७७४१३४४,श्री.साळुंखे-९८६९२६६०८८
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 6 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
बार्शी रवि, 6 जुलै 2014 शिल्लक श्री.तिकटे-९६०४१७०९०२,श्री.तवले-९४२२०६७७७५
मौंजीबंधन
लोणावळा रवि, 4 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा सोम, 19 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
लोणावळा सोम, 5 मे 2014 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 17 जून 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 13 जुलै 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 18 जून 2014 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा सोम, 30 जून 2014 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Manashakti Kharghar (New Mumbai) Centre
गुरु, 20 मार्च 2014
मनशक्तीच्या खारघर (नवी मुंबई) येथील सेवा संस्कार केंद्रामध्ये, गेली अनेक वर्षे, मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत, विविध प्रकारचे समाजोपयोगी उपक्रम चालू आहेत. यामध्ये लौकरच एका नव्या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे, तो म्हणजे - विनामूल्य ‘शैक्षणिक विज्ञान प्रदर्शन’! येत्या गुढी पाडव्याच्या दिवशी, म्हणजे सोमवार दि. ३१ मार्च २०१४ रोजी, सायंकाळी ५ ते ७ या वेळात सदर प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्याचे आयोजिलेले आहे. तरी जास्तीत जास्त मुंबईकरांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा.
Sadhak Varg: Feb 2014 - 1 - Participant Sadhakas
Sadhak Varg: Feb 2014 - 2 - Dr. Kelkar's lecture on HRV
Sadhak Varg: Feb 2014 - 3 - Shri Geetesh lecturing on Psycho-Feedback Therapy
Sadhak Varg: Feb 2014 - 4 - Shri Mayur demonstrating Concentration Games
मंगळ, 25 फेब्रु 2014
दिनांक २१, २२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी, मनशक्ती साधक कार्यकर्त्यांचा सर्वांगीण आरोग्य या विषयावरील अभ्यासवर्ग संपन्न झाला. सुमारे २५० साधकांनी या वर्गात सहभाग घेतला. औषधी पद्धतींच्या समन्वयाचा सिधांत या विषयावरील पू. स्वामी विज्ञानानंद यांच्या प्रयोगविवेचन ध्वनिफितीद्वारे उपस्थितांना रोगमुक्तीसाठी मन पातळीवरच्या उपायांची जोड औषधांना देण्याचे महत्व लक्षात आले.
Tension-free Success, Session - 1
Tension-free Success, Session - 2
रवि, 12 जाने 2014
विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्ती वाढावी, परीक्षेतील त्यांच्यावरील ताण कमी होऊन ते तणावमुक्त राहावेत, या हेतूने राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ताणतणाव मुक्तीसाठी मार्गदर्शन मिळणार आहे. हा उपक्रम राज्यातील विविध शाळांमध्ये राबविण्यासाठी, लोणावळा येथील मनशक्ती प्रयोग केंद्राला पाच वर्षासाठी परवानगी दिली आहे. मेंदूशास्त्र, मानसशास्त्र आदी विविध शास्त्रांवर आधारित प्रयोग, कसे करावेत याचे मार्गदर्शन मनशक्ती प्रयोग केंद्रात करण्यात येते.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView