अनाउन्समेंटः

१. मनशक्तीची "शिक्षण परिषद २०१७" साठी येथे नावनोंद करा. २. १ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 26 जाने 2017 - रवि, 29 जाने 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 13 मार्च 2017 - रवि, 19 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 28 जाने 2017 - रवि, 29 जाने 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 3 फेब्रु 2017 - रवि, 5 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 10 फेब्रु 2017 - रवि, 12 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 3 मार्च 2017 - रवि, 5 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 4 एप्रिल 2017 - गुरु, 6 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 17 फेब्रु 2017 - रवि, 19 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 7 मार्च 2017 - रवि, 8 ऑक्टो 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यज्ञप्रकाशशक्ती
लोणावळा शुक्र, 10 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 10 मार्च 2017 - रवि, 12 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 17 मार्च 2017 - रवि, 19 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शुक्र, 24 मार्च 2017 - रवि, 26 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 12 एप्रिल 2017 - शुक्र, 14 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 17 एप्रिल 2017 - बुध, 19 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 31 मार्च 2017 - रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 8 एप्रिल 2017 - सोम, 10 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा शुक्र, 21 एप्रिल 2017 - रवि, 23 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
खारघर-मनशक्ती केंद्र ,सेक्टर ५ प्लॉट नं २७ ,सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ , गुरु, 26 जाने 2017 शिल्लक ऑफिस (०२२) २७७४१३४४,श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
चाळीसगाव शनि, 28 जाने 2017 शिल्लक श्री. पटवे- ९०९६५८६७०१ , श्री. देशपांडे -९४०३३८४९१४
भुसावळ -बी. व्ही. खाचणे हॉल, स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, चक्रधर नगर, टीबर मार्केटच्या पुढे, रवि, 29 जाने 2017 शिल्लक श्री. बोरसे-९४२२७६२४४८ , श्रीमती निकम - ९४०३९८८५४५
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
बदलापूर (पू )-गुरुकुल इंटर नॅशनल स्कूल ,मोहन हायलँड जवळ कात्रप पाडा , गुरु, 26 जाने 2017 शिल्लक श्रीम. पांगरेकर - ९२२०२६४५४३, श्रीम.९६६५२३००६२
पंढरपूर- हॉटेल विठ्ठल इन ,महावीर नगर ,स्टेशन रोड शनि, 28 जाने 2017 शिल्लक सौ. खपाले-९७६३७६१०५०,श्री. जाधव- ९४२२०६८९१०
बार्शी रवि, 29 जाने 2017 शिल्लक श्री. तिकटे- ९६०४१७०९०२ , श्री. तवले-९४२२०६७७७५
नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह ,गंजमाळ रवि, 12 फेब्रु 2017 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
पिंपरी रवि, 5 मार्च 2017 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री . चंदने- ९०२८०९७८०८
खारघर- मनशक्ती केंद्र सेक्टर ५ ,प्लॉट नं २७,सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ , शनि, 11 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस (०२२) २७७४१३४४,श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
डोंबिवली( पू )बोडस सभागृह पं.मालवीय पथ,रामनगर,कोटक महिंद्रा बँके जवळ , रवि, 12 मार्च 2017 शिल्लक श्री. महाजन - ९८३३१२०१०९, श्री मुळे - ९८२०४०४८६०
पुणे रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस (०२०) २४४७७९७९ ,९६६५७६७१८२
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी ) गुरु, 26 जाने 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 28 जाने 2017 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 28 जाने 2017 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
ठाणे सरस्वती क्रिडा संकुल मल्हार टॉकीज समोर नोपाडा रवि, 29 जाने 2017 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
कल्याण : विनायक हॉल, दुसरा मजला, सर्वोदय गार्डन, भानूसागर टॉकीज जवळ प्लॅटफॉर्म नं १ रवि, 5 फेब्रु 2017 शिल्लक श्री. अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 12 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
लोणावळा रवि, 19 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ठाणे सरस्वती क्रिडा संकुल मल्हार टॉकीज समोर नोपाडा रवि, 5 मार्च 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के- ९८६९४६८६५१
चाकण त्रिमुर्ती सेवा मंदिर राक्षेवाडी गुरु, 9 मार्च 2017 शिल्लक श्री. संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
जोगेश्वरी (पू.) : राजापुरीया सभागृह, अस्मिता भवन, आजगावकर मैदान पश्चिम द्रुतगती मार्ग मुंबई ४०००६० रवि, 12 मार्च 2017 शिल्लक श्रीमती लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती - ९८७०५४८७४६
बार्शी रवि, 12 मार्च 2017 शिल्लक श्री. तिकटे- ९६०४१७०९०२ , श्री. तवले-९४२२०६७७७५
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 26 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
पिंपरी रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री चंदने- ९०२८०९७८०८ , श्री. पाटील ९८२२०२८५४३
लोणावळा रवि, 16 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
नाशिक रवि, 23 एप्रिल 2017 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
रोगमुक्ती कार्यशाळा
कळवा रवि, 5 फेब्रु 2017 शिल्लक श्रीमती बापर्डेकर -९८६९४४५४७२,श्रीमती. पाटील- ९९२००३४७२५,
कोल्हापूर-जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी सोसा यांचे महालक्ष्मी सांस्कृतिक भवन १९४९ (अ )ई वार्ड, साईक्स एक्सटेंन्शन, स्वंयसिद्धा शेजारी शनि, 11 फेब्रु 2017 शिल्लक श्री. पाटील- ९५२७००१२१० ,श्रीमती शिंदे- ९५०३१३७०८०
सातारा-श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सांस्कृतिक केंद्र ,कुबेर विनायक मंदिरा जवळ,५१२अ /२,अजिंक्य कॉलनी रोड,सदर बजार,पवई नाका, रवि, 12 फेब्रु 2017 शिल्लक श्रीमती चक्के- ९४२२६०३५५३, श्री. पाठकजी- ८८८८८०१४४३
खारघर-मनशक्ती केंद्र, सेक्टर ५, प्लॉट नं. २७, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 5 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
बोरिवली रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. देसाई- ९९६९०३६८९० , श्री. सनये- ९८६९२६४२९९
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 19 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीप टॉप प्लाझा ठाणे (१ व्यक्ती) रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. प्रदीप चक्के- ९८६९४६८६५१
टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
श्राद्धपूजा
लोणावळा सोम, 30 जाने 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 30 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८२
यज्ञपूजा
लोणावळा रवि, 12 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
खारघर-मनशक्ती केंद्र ,सेक्टर ५,प्लॉट नं २७ ,सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 26 मार्च 2017 - शुक्र, 26 मे 2017 शिल्लक ऑफिस (०२२) २७७४१३४४,श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 14 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 21 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 15 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 22 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८१
मेधासंस्कार
खारघर-मनशक्ती केंद्र , ,सेक्टर ५,प्लॉट नं २७ सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ , रवि, 19 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस (०२२) २७७४१३४४,श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 26 फेब्रु 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३३०, २३४३३१

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

31st December_2016
शनि, 24 डिसें 2016
बीए, एमबीए, पीएचडी झालो की, लागते नोकरी निश्चित कमाल... परीक्षा देताना मात्र उडते, मुलांची धमाल... अहो, पण खरंच का होते
Manashakti Shikshan Parishad_4
Manashakti Shikshan Parishad_1
Manashakti Shikshan Parishad_2
Manashakti Shikshan Parishad_3
सोम, 5 डिसें 2016
मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, भावी पिढी कर्तबगार व कृतज्ञ निर्माण व्हावी, यासाठी पू. स्वामी विज्ञानानंद यांच्या प्रयोगांवर आधारित शैक्षणिक कार्य करीत आहेच. त्याचा पुढील टप्पा म्हणून ही शिक्षण परिषद दि. २० ते २२ जानेवारी २०१७ या काळात आयोजित केली आहे. आपण या परिषदेत सहभाग घेऊन आपला सकारात्मक प्रतिसाद द्याल हा विश्वास. २१व्या शतकातील नव्या पिढीच्या चारीत्र्य संवर्धनाचा सर्वांगीण विचार
विद्यार्थी बैठक
मंगळ, 15 नोव्हें 2016
मनशक्ती प्रयोग केंद्राचे संस्थापक पू. स्वामी विज्ञानानंद यांचा २३ वा “कृतज्ञता स्मरण दिन“ १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आहे. या निमित्त दरवर्षी ज्ञानप्रकाश यात्रेचे आयोजन केले जाते. या वर्षी दि. २१ ते २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ठाणे, रत्नागिरी, अमरावती, बेळगाव, औरंगाबाद, लोणावळा येथे ज्ञानप्रकाश यात्रेचे आयोजन केले आहे. ज्ञानगुणाकाराचे भरघोस कार्य करून पू. स्वामीजींना कृतज्ञता व्यक्त करण्याची पद्धत साधकांनी निर्माण केली आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView