(निसर्गाच्या) नियमांविरूद्धचे बंड, काही काळ यशस्वी होईल; कायमचे नाही होणार! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१. दि. १४ एप्रिल १८ रोजी चाकण येथे मुलांसाठी सृजन आनंद शिबीर सुरु. २. एक दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 22 जून 2018 - रवि, 24 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 19 जुलै 2018 - शनि, 21 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 17 ऑगस्ट 2018 - रवि, 19 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 23 जून 2018 - रवि, 24 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 11 ऑगस्ट 2018 - रवि, 12 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 28 जून 2018 - रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 6 सप्टें 2018 - रवि, 9 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 15 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 7 जुलै 2018 - रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 13 जुलै 2018 - रवि, 15 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 27 जुलै 2018 - रवि, 29 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मंत्र विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 27 जुलै 2018 - रवि, 29 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 3 ऑगस्ट 2018 - रवि, 5 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 31 ऑगस्ट 2018 - रवि, 2 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 8 सप्टें 2018 - रवि, 9 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती कार्यशाळा
भुसावळ शनि, 23 जून 2018 शिल्लक श्री. पाटील- ९४२२७७३१५१, श्री. बोरसे- ९४२२७६२४४८
जळगाव रवि, 24 जून 2018 शिल्लक श्री. अभय खांदे - ९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६
बार्शी : मातृ मंदिर, ढगे मळा, कुर्डुवाडी रोड. रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक श्री. तिकटे- ९६०४१७०९०२ , श्री. तवले-९४२२०६७७७५
खारघर रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
गोरेगाव रवि, 12 ऑगस्ट 2018 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती.चव्हाण- ९८१९८५०५८९
सोलापूर बुध, 15 ऑगस्ट 2018 शिल्लक श्री. सिनगारे- ९८५०९९८७९९, श्री.म्हसकर- ९८८११२४४०७
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
गोरेगाव रवि, 24 जून 2018 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती.चव्हाण- ९८१९८५०५८९
डोंबिवली (पूर्व) : लेवा भवन, DNC रोड. रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक श्री. महाजन- ९८३३१२०१०९, श्री . मुळे ९८२०४०४८६०
नागपूर रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक श्रीम. भिडे- ९५०३०१२५६७, श्रीम. नंदुरबारकर- ९३७०९९२४०८
ठाणे रवि, 29 जुलै 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
दादर रवि, 5 ऑगस्ट 2018 शिल्लक श्री. पुरोहित- ९८१९१३३०१७, श्री. केळकर- ९९६९६१२३९५
जळगाव रवि, 12 ऑगस्ट 2018 शिल्लक श्री. अभय खांदे - ९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६
पुणे रवि, 2 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. रवि, 24 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
पिंपरी-चिंचवड : ऑटो क्लस्टर, एच ब्लॉक, प्लॉट नं. सी - १८१, एम.आय.डि.सी, चिंचवड. रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री . चंदने- ९०२८०९७८०८
नागपूर- ओमेगा हॉस्पिटल, ५३, एल.आय.सी कॉलनी, खामला रोड रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक श्रीमती. नीता नंदुरबारकार - ९३७०९९२४०८, श्रीमती. सुनंदा बोबडे - ९४२२०७७९००
लोणावळा रवि, 15 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 21 जुलै 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 21 जुलै 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
ठाणे (प) : R-Mall, तिसरा मजला, घोडबंदर रोड. (१ व्यक्ती) रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
ठाणे (प) : R-Mall, तिसरा मजला, घोडबंदर रोड. (२ व्यक्ती) रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
बोरिवली (प.) : प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यमंदिर, बहुउद्देशीय हॉल, सी विंग २ रा मजला, सोडावाला लेन, चामुंडा सर्कल जवळ. रवि, 29 जुलै 2018 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०, श्री. सनये ९८६९२६४२९९
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. रवि, 5 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
ठाणे- सरस्वती क्रिडा संकुल, मल्हार टॉकीज समोर, नोपाडा. बुध, 15 ऑगस्ट 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
चाकण गुरु, 6 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) रवि, 9 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) रवि, 9 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
अहमदनगर रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक श्रीमती.पटारे- ९४२२३१५६३३, ९४२३१६५२११
नाशिक रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
खारघर बुध, 15 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
Stress Management & Meditation Workshop (English)
लोणावळा रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 21 जुलै 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 21 जुलै 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) रवि, 9 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) रवि, 9 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (at R-Mall, Thane )
ठाणे (प) : R-Mall, तिसरा मजला, घोडबंदर रोड. रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
ठाणे (प) : R-Mall, तिसरा मजला, घोडबंदर रोड. रवि, 22 जुलै 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 12 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा शनि, 7 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा सोम, 13 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 1 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 12 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 19 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
खारघर शनि, 25 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
खारघर रवि, 2 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
लोणावळा सोम, 3 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
खारघर रवि, 15 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
यज्ञपूजा
खारघर बुध, 15 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 26 ऑगस्ट 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३३०,२३४३३१

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

APPPAH Conference 2017_1_Gajanan Kelkar with leading prenatal researcher Dr. Thomas Verny
APPPAH Conference 2017_2_Manashakti and APPPAH Team members
APPPAH Conference_3_Mr. and Mrs. Kelkar with APPPAH's ex-President Sandra Bardsley
मंगळ, 20 फेब्रु 2018
Manashakti Research Centre, Lonavla proudly announces the FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE on GARBHA SANSKAR in ASIA, in association with APPPAH (Association of Pre and Perinatal Psychology and Health), California, USA. The primary motivation in organizing this conference is to establish the 'Scientific Basis of Garbha Sanskar' for the benefit of all.
Mr. Kelkar (extreme left) conducting a computerized Test in USA in previous visit
Mrs. Kelkar conducting a Lecture session in USA in previous visit
मंगळ, 26 सप्टें 2017
Mr. Gajanan Kelkar (M.Tech.), Trustee and Research Director (Manashakti) and Mrs. Pradnya Kelkar (Head, Machine Tests) - both Life devotees of Manashakti - would be visiting USA for a conference between November 14th and December 17th this year 2017. During their stay Mr. and Mrs. Kelkar will be conducting several workshops and Mind-Body Tests.
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 1
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 2
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 3
बुध, 20 सप्टें 2017
बाहेर कोसळणारा धुंवाधार पाऊस, सभोवतीचा हिरवागार निसर्ग, आपल्या लयीत कोसळणारे सुंदर धबधबे आणि सभागृहात कोसळणारा शब्दांचा पाऊस. अशा मनोहारी वातावरणात मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या परिसरात बालकुमारांनी हशा आणि टाळ्यांच्या साथीने साहित्याचा मनमुराद आनंद लुटला. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोणावळ्यातील पहिल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे.

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView