धर्म आणि गुलामगिरी एकत्र नांदू शकत नाही! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१. दि. १४ एप्रिल १८ रोजी चाकण येथे मुलांसाठी सृजन आनंद शिबीर सुरु. २. एक दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा रवि, 22 एप्रिल 2018 - मंगळ, 24 एप्रिल 2018 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 27 एप्रिल 2018 - रवि, 29 एप्रिल 2018 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा मंगळ, 1 मे 2018 - गुरु, 3 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 5 मे 2018 - सोम, 7 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 13 मे 2018 - मंगळ, 15 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 17 मे 2018 - शनि, 19 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 4 जून 2018 - बुध, 6 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
सृजन आनंद शिबिर
Chakan: Trimurti Seva Mandir, Gram Seva Samti, Rakshe-Wadi Road रवि, 6 मे 2018 - रवि, 13 मे 2018 भरल्या Chakan: 8805262690, 9850610970 Lonavla: (02114) 234330, (02114) 234380
Chakan: Trimurti Seva Mandir, Gram Seva Samti, Rakshe-Wadi Road शनि, 19 मे 2018 - शनि, 26 मे 2018 शिल्लक Chakan: 8805262690, 9850610970 Lonavla: (02114) 234330, 234380
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा बुध, 9 मे 2018 - शुक्र, 11 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 22 मे 2018 - गुरु, 24 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 12 जून 2018 - गुरु, 14 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शुक्र, 8 जून 2018 - रवि, 10 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 8 जून 2018 - रवि, 10 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 10 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 16 जून 2018 - सोम, 18 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 22 जून 2018 - रवि, 24 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 23 जून 2018 - रवि, 24 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 28 जून 2018 - रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 7 जुलै 2018 - रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 13 जुलै 2018 - रवि, 15 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 22 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 17 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. रवि, 29 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
लोणावळा रवि, 20 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
कल्याण रवि, 3 जून 2018 शिल्लक श्री. अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२
ठाणे रवि, 10 जून 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
पुणे रवि, 24 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
लोणावळा रवि, 15 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
खारघर- मनशक्ती केंद्र, सेक्टर ५,प्लॉट नं २७ सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ. रवि, 6 मे 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 12 मे 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 20 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
अहमदनगर रवि, 1 जुलै 2018 शिल्लक श्रीमती.पटारे- ९४२२३१५६३३, ९४२३१६५२११
रोगमुक्ती कार्यशाळा
पुणे रवि, 3 जून 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
भुसावळ शनि, 23 जून 2018 शिल्लक श्री. पाटील- ९४२२७७३१५१, श्री. बोरसे- ९४२२७६२४४८
जळगाव रवि, 24 जून 2018 शिल्लक श्री. अभय खांदे - ९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६
बार्शी रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक श्री. तिकटे- ९६०४१७०९०२ , श्री. तवले-९४२२०६७७७५
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
गोरेगाव रवि, 24 जून 2018 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती.चव्हाण- ९८१९८५०५८९
डोंबिवली रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक श्री. महाजन- ९८३३१२०१०९, श्री . मुळे ९८२०४०४८६०
Stress Management & Meditation Workshop (English)
लोणावळा रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेधासंस्कार
लोणावळा गुरु, 26 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 20 मे 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
खारघर रवि, 15 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
सत्यपूजा
खारघर रवि, 29 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
लोणावळा रवि, 8 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मौंजीबंधन
लोणावळा शनि, 12 मे 2018 भरल्या ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यज्ञपूजा
खारघर रवि, 10 जून 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा बुध, 20 जून 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 7 जुलै 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 27 मे 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३३०,२३४३३१

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

APPPAH Conference 2017_1_Gajanan Kelkar with leading prenatal researcher Dr. Thomas Verny
APPPAH Conference 2017_2_Manashakti and APPPAH Team members
APPPAH Conference_3_Mr. and Mrs. Kelkar with APPPAH's ex-President Sandra Bardsley
मंगळ, 20 फेब्रु 2018
Manashakti Research Centre, Lonavla proudly announces the FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE on GARBHA SANSKAR in ASIA, in association with APPPAH (Association of Pre and Perinatal Psychology and Health), California, USA. The primary motivation in organizing this conference is to establish the 'Scientific Basis of Garbha Sanskar' for the benefit of all.
Mr. Kelkar (extreme left) conducting a computerized Test in USA in previous visit
Mrs. Kelkar conducting a Lecture session in USA in previous visit
मंगळ, 26 सप्टें 2017
Mr. Gajanan Kelkar (M.Tech.), Trustee and Research Director (Manashakti) and Mrs. Pradnya Kelkar (Head, Machine Tests) - both Life devotees of Manashakti - would be visiting USA for a conference between November 14th and December 17th this year 2017. During their stay Mr. and Mrs. Kelkar will be conducting several workshops and Mind-Body Tests.
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 1
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 2
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 3
बुध, 20 सप्टें 2017
बाहेर कोसळणारा धुंवाधार पाऊस, सभोवतीचा हिरवागार निसर्ग, आपल्या लयीत कोसळणारे सुंदर धबधबे आणि सभागृहात कोसळणारा शब्दांचा पाऊस. अशा मनोहारी वातावरणात मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या परिसरात बालकुमारांनी हशा आणि टाळ्यांच्या साथीने साहित्याचा मनमुराद आनंद लुटला. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोणावळ्यातील पहिल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे.

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView