अधु माणसाबरोबर जो चालतो तो खरा साधु! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा गुरु, 2 जून 2016 - शनि, 4 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Secret of Success and Skill of Successful Parenting (English Course)
लोणावळा रवि, 5 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा सोम, 6 जून 2016 - बुध, 8 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 10 जून 2016 - रवि, 12 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शुक्र, 10 जून 2016 - रवि, 12 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 12 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा मंगळ, 14 जून 2016 - गुरु, 16 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 18 जून 2016 - सोम, 20 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा गुरु, 23 जून 2016 - शनि, 25 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 28 जुलै 2016 - शनि, 30 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 19 ऑगस्ट 2016 - रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 25 जून 2016 - रवि, 26 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 26 जून 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 1 जुलै 2016 - रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 7 जुलै 2016 - रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मंत्र विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 15 जुलै 2016 - रवि, 17 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 30 जुलै 2016 - रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 5 ऑगस्ट 2016 - रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 12 ऑगस्ट 2016 - रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
चाकण- त्रिमूर्ती सेवा मंदिर, रक्षेवाडी रोड गुरु, 2 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२१३५) २७८८०१, श्री.संधानसर-८८०५२६२६९०
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 5 जून 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
अकलूज- साईबाबा कार्यालय, साई मंदिर, संग्रामनगर रवि, 12 जून 2016 शिल्लक श्री.पिसे-७५८८२२२२९९, श्री.कारंडे-९४२३०१२९२१
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 26 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
मुलुंड- राजे संभाजी हॉल, संभाजी उद्यानाजवळ, अरुणोदय नगर,वीर सावरकर मार्ग रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक श्री.दातार- (०२२) २१६३ ४६७५ श्रीमती.वानखेडे-९९६९०८३६३५
कल्याण- विनायक हॉल, सर्वोदय गार्डन,रेल्वे प्लॅट १ च्या बाजूला, भानुसागर थिएटर जवळ रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक श्री.अहिरराव-९८२०३०७७४३, श्री.बसरकोट-९९६०९९९४३२
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 17 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
चिंचवड- श्रम शक्ती भवन,बजाज ऑटो,जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 24 जुलै 2016 शिल्लक श्री.कोल्हे-९८२३८९७४७८, श्री.कडेकर-७५८८३३०८५३
जोगेश्वरी रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक श्रीमती. लवंदे- ९९६७५००७४८, (०२२) २८७४ १६६१
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
ठाणे- सरस्वती क्रीडा संकुल, मल्हार थिएटर समोर, नौपाडा रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.पराडकर-९७६९८५५५२६, श्री.चक्के-९८६९४६८६५१
पंढरपूर बुध, 17 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती.खपाले-९७६३७६१०५०, श्री.सुर्वे-९९२१०३०११५
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 19 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Stress Management & Meditation Workshop (English)
खारघर रवि, 19 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
पंढरपूर- हॉटेल विठ्ठल इन, महावीर नगर, स्टेशन रोड शनि, 25 जून 2016 शिल्लक श्रीमती.खपाले-९७६३७६१०५०, श्री.सुर्वे-९९२१०३०११५
बार्शी रवि, 26 जून 2016 शिल्लक श्री.तिकटे-९६०४१७०९०२, श्री.तवले-९४२२०६७७७५
बोरिवली- बहुउद्देशीय प्रबोधनकार ठाकरे नाट्यमंदिर, हॉल, सी विंग, २ रा मजला रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०
कल्याण रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.सूर्यवंशी-९७७३३३५६९४, श्री.पाटील-९६९९५६६०८४
पुणे सोम, 15 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
कल्याण- माली समाज हॉल, रामदास वाडी, सिंडीकेट, मुरबाड रोड रवि, 26 जून 2016 शिल्लक श्री.सूर्यवंशी-९७७३३३५६९४, श्री.पाटील-९६९९५६६०८४
नाशिक रवि, 31 जुलै 2016 शिल्लक श्रीमती. देशमुख-९४०३११७४१२, श्री.वैद्य-९४२३९२४२१५
चाळीसगाव सोम, 15 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती. पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री.देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ मंगळ, 16 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
जळगाव- केमिस्ट भवन, सब जेलच्या मागे, गणेश नगर, सिंध कॉलनी रोड, जिल्हा पेठ बुध, 17 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्री.खांदे-९४२२७८००४३, श्री.बावीस्कर-९४२२७७७७०५
रोगमुक्ती कार्यशाळा
भुसावळ- बी. व्ही. खाचणे हॉल, स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, चक्रधर नगर शनि, 2 जुलै 2016 शिल्लक संपर्क- ९४२२७६२४४८, ९४०३९८८५४५
जळगाव- सरदार वल्लभभाई पटेल लेवा भवन, BSNL ऑफिसमागे रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक संपर्क- ९४२२७८००४३, ९४२३९७४६७५
सातारा रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ९८८११०४९१०, ९४२२६०३५५३
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे रोड रवि, 10 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०
खारघर- प्लॉट नं. २७, सेक्टर५, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
जोगेश्वरी रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक श्रीमती.लवंदे- (०२२) २८७४ १६६१, ९९६७५००७४८
मौंजीबंधन
लोणावळा बुध, 1 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 28 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 3 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 19 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 9 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 29 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 20 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 7 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 10 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 14 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
खारघर रवि, 21 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
श्राद्धपूजा
लोणावळा गुरु, 30 जून 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 30 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
खारघर रवि, 24 जुलै 2016 शिल्लक ऑफिस- (०२२) २७७४१३४४,९९६९९३८८५१
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 28 ऑगस्ट 2016 शिल्लक ऑफिस-(०२११४)२३४३७९,२३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

1-Latur Draught_Tank distribution-1
3-Latur Draught_Tank distribution-3
2-Latur Draught_Tank distribution-2
रवि, 1 मे 2016
दि. २३ एप्रिल २०१६ रोजी, मनशक्ती प्रयोगकेंद्रातर्फे लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त औसा तालुक्यातील नऊ गावांमध्ये ५००० लिटर क्षमतेच्या एकूण १२ टाक्या, ग्रामस्थांना भेट देण्यात आल्या. याशिवाय वनविभागाच्या सूचनेनुसार, वन्यजीवांसाठी विशेष आकाराच्या टाक्या तसेच प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी, मनशक्तीतर्फे सुमारे रुपये चार लाख रुपये ‘दुष्काळ सहकार्य निधी’ म्हणून खर्च करण्यात आले.
VanshajKalyan Book
बुध, 20 एप्रिल 2016
वंशजकल्याण' या ग्रंथाचा हेतू खूप मोठा आहे. अगदी अपत्यापासून विश्वकल्याणापर्यंत, असा व्यापक विचार या ग्रंथात प.पू. स्वामी विज्ञानानंद यांनी तरुणांपुढे मांडलेला आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वच वयोगटातील व थरातील व्यक्तींना या ग्रंथाचा उपयोग आहे. येथे मूलत: म्हणजे मुलांपासून सुरुवात करून स्वामीजींनी विश्र्वकल्याणापर्यंत विचार मांडले आहेत. विशेष म्हणजे आजची पिढी बिघडली वगैरे म्हणत पालक मुलांना पुष्कळ वेळेला दोष देतात.
Secret of Success -1.JPG
Skills of Successful Parenting -2
शुक्र, 1 एप्रिल 2016
Manashakti will be conducting a 1-day workshop namely 'Secret of Success' for students of age-group 8 to 14 years, and simultaneously for their parents too namely 'Skills of Successful Parenting'. The workshop has been organized on Sunday, 5th June 2016, between 11 am to 5 pm, at the main Lonavla center. Both students and parents will be guided.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView