स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर धोका पत्करायला घाबरू नका. आयुष्यात इंद्रधनुष्य हवे असेल, तर त्याआधी येणारा पाऊस अंगावर झेलावाच लागतो! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

उन्हाळी सुटीत, लोणावळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात, मुले-पालक आणि युवकांसाठी प्रचंड लोकप्रिय संस्कार शिबिरे

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शुक्र, 1 मे 2015 - रवि, 3 मे 2015 भरल्या ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 5 मे 2015 - गुरु, 7 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 14 मे 2015 - शनि, 16 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 14 मे 2015 - शनि, 16 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 19 मे 2015 - गुरु, 21 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 28 मे 2015 - शनि, 30 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 5 जून 2015 - रवि, 7 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 5 जून 2015 - रवि, 7 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा रवि, 10 मे 2015 - मंगळ, 12 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 9 जून 2015 - गुरु, 11 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा सोम, 1 जून 2015 - बुध, 3 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शनि, 13 जून 2015 - सोम, 15 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शनि, 13 जून 2015 - सोम, 15 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy
लोणावळा रवि, 14 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
वंशज कल्याण
लोणावळा शुक्र, 19 जून 2015 - रवि, 21 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 19 जून 2015 - रवि, 21 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
Lonavla गुरु, 25 जून 2015 - शनि, 27 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 25 जून 2015 - शनि, 27 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा रवि, 28 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 18 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
देवदर्शनानुभव
लोणावळा शुक्र, 3 जुलै 2015 - रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 9 जुलै 2015 - रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 17 जुलै 2015 - रवि, 19 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
पुणे रवि, 26 एप्रिल 2015 भरल्या ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मुलुंड रवि, 3 मे 2015 शिल्लक श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती वानखेडे - ९९६९०८३६३५
खारघर रवि, 10 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
लोणावळा रवि, 17 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
चाकण गुरु, 4 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर - ८८०५२६२६९०
दादर रवि, 7 जून 2015 शिल्लक श्रीमती पुरोहित - (०२२) २४२१०१२१, श्रीमती महाजन - ९८६७३०५७९०
ठाणे रवि, 14 जून 2015 शिल्लक श्रीमती. पराडकर - ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
पुणे रवि, 28 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
पिंपरी रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती. कडेकर- ७५८८३३०८५३, डॉ. पाटील- ९०११०८३६५९
लोणावळा रवि, 19 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
Garbh Sanskar Workshop (at Hotel Sayaji, Wakad)
दोन व्यक्तिंसाठी शनि, 16 मे 2015 शिल्लक मृदुला ताई: 9967753867, श्री. केळकर: 9822404702
एका व्यक्तिसाठी शनि, 16 मे 2015 शिल्लक मृदुला ताई: 9967753867, श्री. केळकर: 9822404702
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 17 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 17 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
नाशिक रवि, 28 जून 2015 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य - ९४२३९२४२१५
चाळीसगाव शनि, 11 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती पटवे- ९४२१५१९८०२, श्री. देशपांडे- ९४०३३८४९१४
जळगाव रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती. खांदे- ९४२२७८००४३, श्री. बावीस्कर- ९४२२७७७७०५
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 21 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
कल्याण रवि, 28 जून 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट - ९९६०९९९४३२, डॉ.पवार - ९२२१४४६२०४
बदलापूर रवि, 5 जुलै 2015 शिल्लक श्रीमती. महाजन- ९६६५२३००६२, श्रीमती. पांगरेकर - ९२२०२६४५४३
डोंबिवली रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक श्री. महाजन- ९८३३१२०१०९, श्रीमती. जंगले- ९३२२०५७५२६
चाकण गुरु, 23 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, श्री. संधानसर- ८८०५२६२६९०
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 12 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९/८०
मेधासंस्कार
लोणावळा शुक्र, 8 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मौंजीबंधन
लोणावळा शनि, 9 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 4 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 16 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 20 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 21 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 17 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४)२३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 22 जुलै 2015 शिल्लक ऑफिसः ०२११४- २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा मंगळ, 30 जून 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 24 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Anganwadi Prakalp Bhandara -1
Anganwadi Prakalp Bhandara -2
Anganwadi Prakalp Bhandara -3
गुरु, 5 मार्च 2015
दि. २४ ते २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी, मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, लोणावळा आणि महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचे नाविन्यपूर्ण पण विनामूल्य असे ‘शिक्षण-संस्कार प्रशिक्षण शिबिर’ संपन्न झाले. मनशक्ती केंद्राच्या ज्येष्ठ आणि युवा अशा मिळून एकूण अकरा साधकांनी हा उपक्रम घेतला.
Sadhak Varg - Feb 2015-1
Sadhak Varg - Feb 2015-2
Sadhak Varg - Feb 2015-3
शुक्र, 27 फेब्रु 2015
’’उत्क्रांती हा विषय बर्‍याच वर्षापूर्वी कॉलेजमध्ये शिकलेा होतो. पण त्याचा आपल्या जीवनाशी काय संबंध आहे, हे माहीत नव्हते. या साधक वर्गातून, आपल्या मनाची आणि नवीन पिढीची प्रगती होण्यासाठी, उत्क्रांतीचा जो अभ्यास मांडला गेला, त्याचा आम्हाला व्यवहारात खूप उपयोग होईल.
Nagpur Garbha Sanskar Lecture-1
Nagpur Garbha Sanskar Lecture-2
गुरु, 5 फेब्रु 2015
“‘आपल्या मुलाने असे वागावे, असे वागू नये’ हे ठरवण्यापूर्वी, प्रत्येक पालकाने स्वत: तसे वागायला हवे. विदेशात गर्भसंस्कारावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झाले आहे. मात्र, तिथे याची अंमलबजावणी करणारे कुणी नाही. सुदैवाने आपल्याकडे आजही परंपरांचे पालन करणार्‍यांचे अस्तित्व कायम असून, गर्भसंस्कार हे समाज परिवर्तनाचे एक सर्वात प्रभावी माध्यम आहे” - असे प्रतिपादन, मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या संशोधन विभागाचे प्रमुख डॉ. गजानन केळकर यांनी केले.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView