समाज सुधारायचा असेल तर ‘माझे कसे होईल?’ हा विचार टाकला पाहिजे! - स्वामी विज्ञानानंद

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 28 फेब्रु 2015 - रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यज्ञप्रकाशशक्ती
लोणावळा शुक्र, 6 मार्च 2015 - रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 13 मार्च 2015 - रवि, 15 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा बुध, 18 मार्च 2015 - गुरु, 19 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 21 मार्च 2015 - रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा रवि, 22 मार्च 2015 - मंगळ, 24 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 8 एप्रिल 2015 - शुक्र, 10 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 27 मार्च 2015 - रवि, 29 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 3 एप्रिल 2015 - रवि, 5 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 25 एप्रिल 2015 - सोम, 27 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 10 मे 2015 - मंगळ, 12 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी
लोणावळा रवि, 5 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
Tensions of Success and Envy
लोणावळा शनि, 11 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा रवि, 12 एप्रिल 2015 - मंगळ, 14 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 16 एप्रिल 2015 - शनि, 18 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 1 मे 2015 - रवि, 3 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 5 मे 2015 - गुरु, 7 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 14 मे 2015 - शनि, 16 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 14 मे 2015 - शनि, 16 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 19 मे 2015 - गुरु, 21 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा गुरु, 28 मे 2015 - शनि, 30 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा मंगळ, 21 एप्रिल 2015 - गुरु, 23 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा
नाशिक रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री.वैद्य - ९४२३९२४२१५
पिंपरी रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक श्री. कडेकर - ७५८८३३०८५३, डॉ. पाटील - ९८२२०३११३९
चाकण गुरु, 12 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२१३५) २७८८०१, संधान सर - ८८०५२६२६९०
लोणावळा रवि, 15 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
कल्याण रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक श्री. बसरकोट - ९९६०९९९४३२, डॉ. पवार - ९२२१४४६२०४
जोगेश्वरी गुरु, 2 एप्रिल 2015 शिल्लक श्रीमती लवंदे - ९९६७५००७४८, श्रीमती वढावकर - ९८७०५४८७४६
ठाणे रवि, 5 एप्रिल 2015 शिल्लक श्रीमती पराडकर - ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
खारघर (इंग्रजी) रवि, 12 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
पुणे रवि, 26 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मुलुंड रवि, 3 मे 2015 शिल्लक श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती वानखेडे - ९९६९०८३६३५
खारघर (इंग्रजी) रवि, 10 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
लोणावळा रवि, 17 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
पुणे रवि, 1 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२०) २४४७७९७९, २४४३०१९२
दादर रवि, 8 मार्च 2015 भरल्या श्रीमती पुरोहित - (०२२) २४२१०१२१, श्रीमती महाजन - ९८६७३०५७९०
मुलुंड रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक श्री. दातार - ९९६९५५८३९३, श्रीमती वानखेडे - ९९६९०८३६३५
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
जोगेश्वरी रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक श्रीमती लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती वढावकर - ९८७०५४८७४६
बोरिवली रवि, 22 मार्च 2015 शिल्लक श्री. देसाई - ९९६९०३६८९०, श्री. सनये - ९८६९२६४२९९
खारघर रवि, 29 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२२) २७७४१३४४, २७८७५६८३
ताण व्यवस्थापन कार्यशाळा (चाचणीसह)
लोणावळा (इंग्रजी) रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 19 एप्रिल 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 17 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 17 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेधासंस्कार
लोणावळा रवि, 8 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शुक्र, 8 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 10 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 11 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा सोम, 30 मार्च 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मौंजीबंधन
लोणावळा शनि, 9 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 24 मे 2015 शिल्लक ऑफिस - (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Sadhak Varg - Feb 2015-1
Sadhak Varg - Feb 2015-2
Sadhak Varg - Feb 2015-3
शुक्र, 27 फेब्रु 2015
’’उत्क्रांती हा विषय बर्‍याच वर्षापूर्वी कॉलेजमध्ये शिकलेा होतो. पण त्याचा आपल्या जीवनाशी काय संबंध आहे, हे माहीत नव्हते. या साधक वर्गातून, आपल्या मनाची आणि नवीन पिढीची प्रगती होण्यासाठी, उत्क्रांतीचा जो अभ्यास मांडला गेला, त्याचा आम्हाला व्यवहारात खूप उपयोग होईल.
Nagpur Garbha Sanskar Lecture-1
Nagpur Garbha Sanskar Lecture-2
गुरु, 5 फेब्रु 2015
“‘आपल्या मुलाने असे वागावे, असे वागू नये’ हे ठरवण्यापूर्वी, प्रत्येक पालकाने स्वत: तसे वागायला हवे. विदेशात गर्भसंस्कारावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन झाले आहे. मात्र, तिथे याची अंमलबजावणी करणारे कुणी नाही. सुदैवाने आपल्याकडे आजही परंपरांचे पालन करणार्‍यांचे अस्तित्व कायम असून, गर्भसंस्कार हे समाज परिवर्तनाचे एक सर्वात प्रभावी माध्यम आहे” - असे प्रतिपादन, मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या संशोधन विभागाचे प्रमुख डॉ. गजानन केळकर यांनी केले.
1-Vidhayak 31 st Dec 2014
2-Vidhayak 31 st Dec 2014
बुध, 7 जाने 2015
दि. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी, सायंकाळी ६ ते रात्रौ १२.३० यावेळात संपन्न झालेला भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘विधायक ३१ डिसेंबर’ यामध्ये सुमारे ६०० तरुण मुलामुलींनी सहभाग घेऊन, अत्यंत कल्पकतेने नवीन वर्ष २०१५ चे स्वागत केले! युवकांनी युवकांसाठी आयोजित केलेल्या ह्या कार्यक्रमाचा, ह्यावर्षीचा विषय होता - ‘‘थॉट पोल्युशन, थॉट सोल्युशन!...’’ डोंगराच्या कुशीत वसलेल्या लोणावळ्यातील निसर्गरम्य मन:शांती आश्रम परिसरात, सर्व युवकांनी, ज्ञान आणि मनोरंजनाचा मनमुराद आनंद लुटला!

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView