सुप्रजनन कार्यशाळा - 18/02/18

Rs.1,050.00
रवि, 18 फेब्रु 2018
Status: 
शिल्लक
Venue: 
लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे महामार्ग
Contact Person: 
ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView