विनामूल्य उपक्रम

मनशक्तीच्या अन्यायित स्वावलंबन विभागातर्फे, आदिवासींना स्वावलंबी करण्यासाठी, तसेच ग्रामीण परिसरातील अनाथ - गरीब - व गरजू विद्यार्थी यांसाठी, विविध विनामूल्य उपक्रम राबविले जातात. उदाहरणार्थ, शिक्षण संस्कार शिबिर, कमवा शिका योजना, वैद्यकीय शिबिरे इ.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView