प्रयोगात्मक साहित्य

मनशक्ती प्रयोगकेंद्रात, मनाला शक्ती आणि शांती दोन्हीही मिळण्यासाठीचे अत्यंत कल्पक, मनोरंजक मात्र विज्ञानाधारित प्रयोग केले जातात. त्यासाठी प्रयोगकेंद्राने, घरच्या घरी वापरण्यासाठी काही खास प्रयोगात्मक साहित्य तयार केलेल आहे. एकाग्रताशक्ती व कार्यक्षमता वाढविणे, मेंदूचा सर्वांगीण विकास, गर्भसंस्कार, रोगमुक्ती, व्यसनमुक्ती, वास्तुशुद्धी, शेतातील पीक वाढविणे इत्यादी विविध गरजांसाठी ते उपयोगी आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView