Aged

Syndicate content

शरीराशी संवाद - एक अपूर्व ध्यान पद्धत (ऑडिओ सीडी)

Rs.125.00

शरीराशी संवाद - एक अपूर्व ध्यान पद्धत (ऑडिओ सीडी)
भाषा:- मराठी
देणगीमुल्य:- रू. १२५/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

ह्या ऑडियो सीडीमध्ये, दोन अत्यंत प्रभावी आणि लोकप्रिय ध्यान-पद्धती सांगितलेल्या आहेत-

१. कुंडलिनी ध्यान (षड्‌चक्र ध्यान)

२. ॐ ध्यान

प्राचीन भारतीय योगशास्त्रातील एक सर्वोत्कृष्ट ध्यान-पद्धती म्हणजे कुंडलिनी ध्यान अर्थात षड्‌चक्र ध्यान. हे ध्यान का करावे? कसे करावे? त्याचे फायदे कोणते? ही माहिती यामध्ये आहे.

ब्रेनी क्यूब

Rs.1,250.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
Stress Management
Adult
Aged
Children
Parents
Teens
Youth
<p>‘ब्रेनी क्यूब’ ही अभिनव कल्पना, मनशक्तीने भारतात आणली आहे.<br /> <p>तीव्र लोहचुंबकीय शक्ती असणारे NdFeB हे दोनशे सोळा मण्यांसारखे हे लोहचुंबक आहेत. हे सर्व मणी एकत्र केल्यास, एक घनाकृती तयार करता येते. या लोहचुंबकाच्या सहाय्याने असंख्य द्विमितीय, त्रिमितीय आकार तयार करता येतात.<br />

ब्रेनी क्यूब

भाषा:- मराठी

देणगीमुल्य:- रू. 1250/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

‘ब्रेनी क्यूब’ ही अभिनव कल्पना, मनशक्तीने भारतात आणली आहे.

तीव्र लोहचुंबकीय शक्ती असणारे NdFeB हे दोनशे सोळा मण्यांसारखे हे लोहचुंबक आहेत. हे सर्व मणी एकत्र केल्यास, एक घनाकृती तयार करता येते. या लोहचुंबकाच्या सहाय्याने असंख्य द्विमितीय, त्रिमितीय आकार तयार करता येतात.

अशा विविध आकारांची चित्रे व माहिती देणारी पुस्तिका, ब्रेनी क्यूब सोबत दिली आहे.

Dialogue with the Body (Audio CD)

Rs.125.00

Dialogue with the Body (Audio CD)
Language:- English
Contents:- CD with Booklet English
Donation Contribution:- Rs. 125/- Courier charges extra

This audio CD contains following two method of meditation-
1. Kundalini Dhyan ( Shad-chakra Dhyan)
2. Aum Dhyan

Manashakti Documentary (DVD)- English, Hindi, Marathi (all-in-one)

Rs.55.00

Manashakti Documentary (DVD)
Language:- English, Hindi, Marathi
(All-in-one)
Donation Contribution:- Rs. 55/- Courier charges extra

This DVD contains a documentary film on the nature and activities of Manashakti Research Centre, founded by the FIRST THINKER, EXPERIMENTER Hon. Swami Vijnananand. The topics include-
1. Electronic and computerized Machine Tests
2. Rational Study courses
3. Seminars
4. Workshops
5. Poojas
6. Literature in 4 Languages

योगशक्ती-ध्यान संच (ताणमुक्ती संच)

Rs.302.00
Marathi

योगशक्ती-ध्यान संच (ताणमुक्ती संच)
भाषा:- मराठी
साहित्य:- खाली पहा
देणगीमुल्य:- रू. ३०२/- कुरिअर चार्जेस अधिकीच

ध्यानासाठी डोळे बंद केले, की अनेक विचार मनात यायला लागतात. प्रत्येक विचारात माणसाची शक्ती खर्च होते. ती स्वत:च्या सुखासाठी वाचवायची युक्ती म्हणजे ध्यान.

ध्यानामुळे अनेक व्यावहारिक, मानसिक, शारीरिक आध्यात्मिक फायदे होतात. ध्यानामुळे अनेक प्रकारचे ताण कमी करता येतात व आत्मिक समाधानाच्या उंचीवर आपण पाहोचू शकतो. ध्यान का आणि कसे करावे हे विषद करणारा पुस्तकांचा संच.

Tangram

Rs.105.00
Child Development and Welfare
Stress Management
Adult
Aged
Children
Parents
Teens
Youth
<p>'Tangram' is a twelve hundred year old Chinese game.<br /> <p>A square is cut into seven geometrical pieces. From these pieces innumerable shapes can be constructed, such as animals, birds, humans etc.<br /> <p>Manashakti has explained in detail in the booklet accompanying Tangram how this game can be used for brain development.<br />

Tangram
Language:- English
Donation Contribution:- Rs. 105/-
Courier charges extra

'Tangram' is a twelve hundred year old Chinese game.

A square is cut into seven geometrical pieces. From these pieces innumerable shapes can be constructed, such as animals, birds, humans etc.

Manashakti has explained in detail in the booklet accompanying Tangram how this game can be used for brain development.

यज्ञपूजा

Marathi

आयुष्य आरोग्यदायी, निरामय, शांत, यशस्वी आणि समाधानी करण्यासाठी विज्ञानशुद्ध अशा उपायांची गरज आहे. यज्ञाचे मूळ तत्त्व कायम ठेवून बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार यज्ञपूजेची मांडणी केली आहे. पूजेची वैज्ञानिक व व्यावहारिक पार्श्वभूमी सांगणारे विवेचन असते. यज्ञपूजेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणेः यज्ञहवनाने सूक्ष्म शक्ती व आरोग्यवर्धन, आपल्या इच्छापूर्तीसाठी विशेष यज्ञहवन, प्रकाशशक्ती एकाग्रतेने कोणतीही इच्छापूर्ती, सत्प्रीत्यर्थ त्यागाने शापमुक्त वैभव, व्यक्तिकल्याणापासून विश्वकल्याणाचा मार्ग.

देणगीमूल्य : रु. 735/- (एक पूजक व एक व्यक्ती यांचे, चहा व भोजनाचे.)

टँग्रॅम

Rs.105.00
Child Development and Welfare
Stress Management
Adult
Aged
Children
Parents
Teens
Youth
<p>टँग्रॅम हा सुमारे बाराशे वर्षांपूर्वीचा चिनी खेळ आहे.<br /> <p>एका चौकोनाचे विशिष्ट प्रकारे केलेले हे सात भौमितीय तुकडे आहेत. या तुकड्यांपासून असंख्य आकार तयार करता येतात. प्राणी, पक्षी, माणसांच्या विविध आकृत्या यापासून तयार करता येतात.<br /> <p>मनशक्तीने या खेळाचा उपयोग, मेंदू-विकासासाठी कसा करता येऊ शकेल, याची सविस्तर माहिती टँग्रॅमसोबत दिलेल्या पुस्तिकेत दिली आहे.

टँग्रॅम
भाषा:- मराठी
देणगीमुल्य:- रू.105/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

टँग्रॅम हा सुमारे बाराशे वर्षांपूर्वीचा चिनी खेळ आहे.

एका चौकोनाचे विशिष्ट प्रकारे केलेले हे सात भौमितीय तुकडे आहेत. या तुकड्यांपासून असंख्य आकार तयार करता येतात. प्राणी, पक्षी, माणसांच्या विविध आकृत्या यापासून तयार करता येतात.

मनशक्तीने या खेळाचा उपयोग, मेंदू-विकासासाठी कसा करता येऊ शकेल, याची सविस्तर माहिती टँग्रॅमसोबत दिलेल्या पुस्तिकेत दिली आहे.

रोगमुक्तीविज्ञान संच

Rs.147.00
Marathi

रोगमुक्तीविज्ञान संच
भाषा:- मराठी
साहित्य:- खाली पहा
देणगीमुल्य:- रू. १४७/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

प्रत्येकाला रोग येतो कुठून, जातो कसा? रोग झाला की आपण डॉक्टरांकडे जातो, औषध घेतो, पण प्रत्येकवेळी बरे होतोच असे नाही. काही आजार तर वर्षानुवर्षे टिकतात.

अनेक डॉक्टर्स, हकीम, वैद्य सर्व पॅथीज यांची मदत घेतली जाते पण आजार काही बरा होत नाही. आजारपणाला आपण बाह्य कारण उदा. बाह्य विषाणू जबाबदार धरतो. पण खरोखरच बाह्यकारण जबाबदार आहे की आंतरकारण?

ज्येष्ठ नागरिक संच

Rs.287.00
Marathi

ज्येष्ठ नागरिक संच
भाषा:- मराठी
साहित्य:- खाली पहा
देणगीमुल्य:- रू. २८७/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न आणि समस्यांवर मार्गदशक उपाय तसेच त्यांच्या अनुभव संपन्न आयुष्याचा उपयोग समाजासाठी कसा करता येईल, याचे विवेचन या संचातील पुस्तकात आहे.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView