Pregnancy

Syndicate content

Super Procreation

Rs.190.00
Newly Wed and Pre-Pregnancy
Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)
Adult
Post Marriage
Pregnancy
Youth
English
This is a unique book explaining the science and spiritualism involved in creation of a virtuous offspring.<br /> <p><em>Supraja</em> means a cultured, multi-talented, multi-faceted generation. Such a generation uplifts the family, society, nation and mankind, along with personal progress. To procreate it, exactly when and how should husband-wife both commence preparations? How to successfully overcome various obstacles - especially STRESS - in the way of procreation? <br /> <p>A book beneficial to newly-wed, expectant and couples with fertility problems.

Super Procreation
Author:- Gajanan Kelkar, M.Tech.
Language:- English (Available in Marathi also; see below)
Pages:- 144
Donation Contribution:- Rs. 190/- Courier charges extra

Introduction:- Dr.H.V.Sardesai

This is a unique book explaining the science and spiritualism involved in creation of a virtuous offspring.

सुप्रजनन

Rs.190.00
Newly Wed and Pre-Pregnancy
Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)
Post Marriage
Pregnancy
Youth
English
Marathi
गुणसंपन्न अपत्याच्या निर्मितीचे विज्ञान आणि अध्यात्म सांगणारा मनशक्तीचा हा आगळावेगळा ग्रंथ आहे. सुप्रजा म्हणजे स्वत:बरोबर कुटुंबाला, समाजाला, देशाला, मानवतेला उन्नत करणारी, उंच नेणारी पिढी. त्यासाठीची पूर्वतयारी पती-पत्नी दोघांनी नेमकी केव्हापासून आणि कशी करावी; त्यातील विविध अडचणींवर - विशेषत: ताणावर - मात कशी करावी; आणि अखिल मानवतेला आदर्शवत अशी सुप्रजा कशी निपजवावी, याची सखोल माहिती आणि उपाय सांगणारा हा वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथ आहे!

सुप्रजनन
लेखक:- श्री. गजानन केळकर, एम्.टेक्.
भाषा:- मराठी (इंग्रजीतही उपलब्ध; खाली पहा)
पाने:- १४७
देणगीमूल्य:- रु. १९०/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

(प्रस्तावना - डॉ. ह. वि. सरदेसाई)

गुणसंपन्न अपत्याच्या निर्मितीचे विज्ञान आणि अध्यात्म सांगणारा मनशक्तीचा हा आगळावेगळा ग्रंथ आहे.

स्ट्रॉबोस्कोप रेझोनान्स चाचणी

Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
Youth Activities
Stress Management
Senior Citizens
Spiritual Development (Yog, Meditation, Mantra, Yadnya, Pooja, Prayer, Religion, God)
Conception to 6th Month of Pregnancy
8 to 14 years
15 to 21 years
22 to 28 years
28 years & above
60 years & above
Adult
Aged
Children
Parents
Parents of Kids (1 - 7 Yrs.)
Post Marriage
Pregnancy
Youth
Marathi
ही एक वेगळी विनामूल्य चाचणी, मुलांना किंवा मोठ्यांना, ताणमुक्त यशासाठी उपलब्ध आहे. यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी, मुले व पालक, लोणावळे येथे येत असतात. मात्र या चाचणीकरिता किमान सात जणांचा समूह आवश्यक असतो. (उपक्रमाची वेळ : स. १० ते दु. ५)

ही एक वेगळी विनामूल्य चाचणी, मुलांना किंवा मोठ्यांना, ताणमुक्त यशासाठी उपलब्ध आहे. यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी, मुले व पालक, लोणावळे येथे येत असतात. मात्र या चाचणीकरिता किमान सात जणांचा समूह आवश्यक असतो. (उपक्रमाची वेळ : स. १० ते दु. ५)

रेझोनान्स किंवा समगतीस्पंदन हा वैज्ञानिक नियम असून, त्यामुळे, एकच हेतू घेऊन जमलेल्या मुलांच्या किंवा मोठ्यांच्या समूहामध्ये शक्ती-जुळवणुकीची प्रक्रिया सुरू होते. तसेच मुलांना अभ्यासातील ताण व मोठ्यांना नोकरी-व्यवसाय-कौटुंबिक इ. विविध पातळीवरील ताण कमी होण्यास मदत होते.

Stroboscope Resonance Test

Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
Youth Activities
Stress Management
Senior Citizens
Spiritual Development (Yog, Meditation, Mantra, Yadnya, Pooja, Prayer, Religion, God)
Conception to 6th Month of Pregnancy
8 to 14 years
15 to 21 years
22 to 28 years
28 years & above
60 years & above
Adult
Aged
Children
Parents
Parents of Kids (1 - 7 Yrs.)
Post Marriage
Pregnancy
Youth
Marathi
This unique test is available free of cost for the children and adults for a stress-free success in their chosen pursuits. Children can come along with their parents for this test conducted at Lonavla on the first Sunday of every month. However a group of minimum seven individuals is required for this 1-day program. (Duration: 10am - 5pm)

This unique test is available free of cost for the children and adults for a stress-free success in their chosen pursuits. Children can come along with their parents for this test conducted at Lonavla on the first Sunday of every month. However a group of minimum seven individuals is required for this 1-day program. (Duration: 10am - 5pm)

१०० छोट्या गोष्टी

Rs.55.00
Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)
Child Development and Welfare
Children
Pregnancy
Teens
Marathi
100 छोटया गोष्टी या पुस्तकात ज्ञान,भक्ती,मनोरंजन अशा छोटया छोटया 100 गोष्टी दिलेल्या आहेत. त्या लहानांनाच काय, पण मोठयांनाही उद्बोधक ठरतील.<br /> <p>काही कथा भक्ती-रसान परिपूर्ण आहेत. पालकांना आपल्या मुलांवर कोणते संस्कार करावेत, कसे करावेत असे कित्येकदा प्रश्न पडतात. के प्रश्न कथासंग्रह निश्चिातच सोडवेल. शिवाय जगातील 12 प्रमुख धर्मांची माहिती या ग्रंथात संकलीत केली आहे. तसेच मुलांच्या यश पराक्रमासाठी काय करता येईल, याची उद्बोधक माहितीही या ग्रंथात आहे.

१०० छोट्या गोष्टी
लेखकाचे नाव:- स्वामी विज्ञानानंद
पाने:-१३८
देणगीमूल्य:- रू.५५/- कुरीअर चार्जेस स्वतंत्र.

A New Way to Prenatal Education

Rs.85.00
Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)
Pregnancy
English
<p>The prenatal project has been implemented at Manashakti Research Center for more than 40 years. This project has become a tool for social revolution, spreading good values in the society.<br /> <p>This book gives a nice outline of the theory with practical approaches to achieve the aim of getting childern with good samskaras and developing nice relationship between husband and wife.

Author :- Dr. Aruna Narvekar, M.B.B.S.,D.G.O.
Language:- English
Pages:- 114
Donation contribution:- Rs.85/- Courier charges extra.

The prenatal project has been implemented at Manashakti Research Center for more than 40 years. This project has become a tool for social revolution, spreading good values in the society.

Interesting Legends

Rs.35.00
Child Development and Welfare
Children
Pregnancy
Teens
English
<p>In this small book, the readers will find select stories from the Mahabharata. These stories are of great legendary characters. Reading these stories would definitely boost the confidence of the readers to perform good deeds for better living and better surrounding.<br /> <p>1 The staunch Aruni<br /> <p>2'I stole the mangoes, sever my hands'

Interesting Legends
Author:- Swami Vijnananand
Language:- English
Pages:- 60
Donation contribution:- Rs.35/- Courier charges extra.

In this small book, the readers will find select stories from the Mahabharata. These stories are of great legendary characters. Reading these stories would definitely boost the confidence of the readers to perform good deeds for better living and better surrounding.

The Emotional World of the Fetus

Rs.165.00
Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)
Pregnancy
English
The appendices give information about Manashakti's various programs on prenatal education, along with a Research Paper and a DAS (Depression-Anxiety-Stress) Test. A read-must book for pregnant couples, in all months of pregnancy!<p><strong>This is a classic book on fetal psychology. The topics include -</strong><br /> <p>1. Eugenics<br /> <p>2. Universally accepted 9 principles<br /> <p>3. Developmental Stages of the Fetus

Author:- Gajanan S. Kelkar
Pages:- 172
Donation Contribution:- Rs.165/- Courier charges extra.
Review & Endorsement:- Dr. David B. Chamberlain, Ph.D.

This is a classic book on fetal psychology. The topics include: -

1. Eugenics

2. Universally accepted 9 principles

3. Developmental Stages of the Fetus

4. The Cellular World of the Fetus

5. The Sensitive Fetus

6. Fun & Frolic about Genes etc.

गर्भ का भाव-विश्व (हिंदी)

Rs.160.00
Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)
Pregnancy
Hindi
इस ग्रंथ में गर्भ का मनोविज्ञान एवं फीटल सायकॉलॉजी जताई गयी है|<br /> <p>जन्मपूर्व अवस्था में, शिशु में, शिक्षा-ग्रहण की शक्ति सबसेअधिक होती है| शारिरीक और मानसिक, दोनों शक्तियॉं, इसी अवस्था में विपुल मात्रा में होती है|...केवल अंहकार की वजह, हम इस काल का उपयोग नही कर लेते|...अगर यह मूलभूत ज्ञान हम लें, तो उस बालक का वर्तमान शुभ होगा और भविषय भी| माता-पिता का, समाज का, राष्ट्रका काफी हद तक कल्याण होगा|

गर्भ का भाव-विश्व
लेखक:- श्री. गजानन केलकर
भाषा:- हिंदी
पन्ने:- १५६
देनमूल्य:- रु. १६०/- कूरियर चार्जेज जादा

इस ग्रंथ में गर्भ का मनोविज्ञान एवं फीटल सायकॉलॉजी जताई गयी है|

रंजक, बोधक, रुचकर कथा

Rs.0.00
Child Development and Welfare
Children
Teens
Pregnancy
Content for this page will be uploaded soon.

Content for this page will be uploaded soon.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView