Manashakti Monthly Subscription details

भारतामध्ये
पॅकेज देणगीमूल्य
वार्षिक वर्गणी

तुम्हाला एकूण ११ अंक मिळतील, ज्यामध्ये १ दिवाळी अंक समाविष्ट असेल. दिवाळी अंक हा नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा एकच जोड-अंक असेल. (महत्वाचे: तुम्ही ज्या महिन्यात वर्गणी भराल, त्या महिन्यापासून तुम्हाला अंक मिळायला सुरुवात होईल.)

Rs.415.00
पंचवार्षिक (पाच वर्षांची) वर्गणी

तुम्हाला एकूण ५५ अंक मिळतील, ज्यामध्ये ५ दिवाळी अंक समाविष्ट असतील. दिवाळी अंक हा नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा एकच जोड-अंक असेल. (महत्वाचे: तुम्ही ज्या महिन्यात वर्गणी भराल, त्या महिन्यापासून तुम्हाला अंक मिळायला सुरुवात होईल.)

Rs.1,355.00
१४ वर्षीय वर्गणी (आजीव सभासद)

तुम्हाला एकूण १५४ अंक मिळतील, ज्यामध्ये १४ दिवाळी अंक समाविष्ट असतील. दिवाळी अंक हा नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा एकच जोड-अंक असेल. (महत्वाचे: तुम्ही ज्या महिन्यात वर्गणी भराल, त्या महिन्यापासून तुम्हाला अंक मिळायला सुरुवात होईल.)

Rs.3,960.00
बाल दिवाळी विशेषांक २०१८

मनशक्ती बाल दिवाळी विशेषांक २०१८. भाषा - मराठी. (कुरिअर चार्जेस अधिकीचे)

Rs.38.00
दिवाळी अंक २०१८

मनशक्ती दिवाळी अंक २०१८. भाषा - मराठी. (कुरिअर चार्जेस अधिकीचे)

Rs.125.00
भारताबाहेर
पॅकेज देणगीमूल्य
वार्षिक वर्गणी

तुम्हाला एकूण ११ अंक मिळतील, ज्यामध्ये १ दिवाळी अंक समाविष्ट असेल. दिवाळी अंक हा नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा एकच जोड-अंक असेल. (महत्वाचे: तुम्ही ज्या महिन्यात वर्गणी भराल, त्या महिन्यापासून तुम्हाला अंक मिळायला सुरुवात होईल.)

Rs.1,400.00
पंचवार्षिक (पाच वर्षांची) वर्गणी

तुम्हाला एकूण ५५ अंक मिळतील, ज्यामध्ये ५ दिवाळी अंक समाविष्ट असतील. दिवाळी अंक हा नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा एकच जोड-अंक असेल. (महत्वाचे: तुम्ही ज्या महिन्यात वर्गणी भराल, त्या महिन्यापासून तुम्हाला अंक मिळायला सुरुवात होईल.)

Rs.7,000.00
आजीव सभासदत्वाचे (१४ वर्षांसाठीचे) देणगीमूल्य
पॅकेज देणगीमूल्य
१४ वर्षीय वर्गणी (आजीव सभासद)

महत्वाचे: ही योजना फक्त भारतामध्येच लागू आहे.
तुम्हाला एकूण १५४ अंक मिळतील, ज्यामध्ये १४ दिवाळी अंक समाविष्ट असतील. दिवाळी अंक हा नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्याचा एकच जोड-अंक असेल. (महत्वाचे: तुम्ही ज्या महिन्यात वर्गणी भराल, त्या महिन्यापासून तुम्हाला अंक मिळायला सुरुवात होईल.)

Rs.3,960.00

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView